A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Содержание

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 березня 2011 року N 343

Про затвердження складу Екзаменаційної комісії

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Фонду державного майна України
 від 31 березня 2011 року N 473,
 від 7 червня 2011 року N 853,
 від 18 травня 2012 року N 706,
 від 21 травня 2012 року N 715,
 від 3 липня 2012 року N 3071,
 від 2 жовтня 2012 року N 3610,
 від 21 червня 2013 року N 887,
 від 11 листопада 2013 року N 3612,
від 27 червня 2014 року N 1879,
 від 18 вересня 2014 року N 2308,
від 2 жовтня 2014 року N 2365,
 від 7 квітня 2015 року N 503,
 від 5 червня 2015 року N 818,
 від 14 вересня 2015 року N 1347

На виконання ст. 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", керуючись вимогами Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом ФДМУ від 13.11.2002 N 1997 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за N 925/7213 та з метою підвищення ефективності роботи Екзаменаційної комісії,наказую:

1. Затвердити склад Екзаменаційної комісії за напрямами оцінки майна (додаток 1).

2. Доручити заступнику Голови Фонду державного майна України Лебідь Н. П. виконувати обов'язки голови Екзаменаційної комісії.

(пункт 2 у редакції наказів Фонду
 державного майна України від 18.05.2012 р. N 706,
 від 03.07.2012 р. N 3071,
 від 02.10.2012 р. N 3610,
 від 21.06.2013 р. N 887,
від 27.06.2014 р. N 1879,
 від 18.09.2014 р. N 2308,
 від 05.06.2015 р. N 818,
 від 14.09.2015 р. N 1347)

3. Обов'язки відповідального секретаря Екзаменаційної комісії покласти на Малишеву К. О. - начальника відділу по роботі з оцінювачами Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

(пункт 3 у редакції наказів Фонду
 державного майна України від 07.06.2011 р. N 853,
 від 18.05.2012 р. N 706,
 від 14.09.2015 р. N 1347)

4. На відповідального секретаря Екзаменаційної комісії покласти наступні обов'язки:

складання графіків з проведення навчальними закладами кваліфікаційних іспитів та з навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів;

організація та проведення відповідних засідань Екзаменаційної комісії;

ведення протоколів засідань Екзаменаційної комісії;

забезпечення необхідного документообігу Екзаменаційної комісії;

збереження, у встановлений термін, архівних документів Екзаменаційної комісії;

організація та забезпечення представництва членів Екзаменаційної комісії у навчальних закладах з метою проведення кваліфікаційних іспитів та тестування оцінювачів, які пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації.

5. Утворити секретаріат Екзаменаційної комісії у такому складі:

Булгакова С. А. - заступник Голови Екзаменаційної комісії, голова секретаріату Екзаменаційної комісії, заступник директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, член Екзаменаційної комісії;

Малишева К. О. - відповідальний секретар Екзаменаційної комісії;

Рак В. М. - начальник відділу оцінки єдиних майнових комплексів та корпоративних прав, заступник директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, член Екзаменаційної комісії;

Драпіковський О. І. - член Ради Українського товариства оцінювачів, член Екзаменаційної комісії (за згодою);

Мухін О. О. - перший віце-президент Союзу експертів України, член Екзаменаційної комісії (за згодою);

Шашкіна Л. О. - член Ради Асоціації фахівців оцінки, член Екзаменаційної комісії (за згодою);

Чечіль Ю. О. - начальник відділу економічної та товарознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, член Екзаменаційної комісії (за згодою);

Євдокіменко С. В. - Голова Спілки оцінювачів землі, член Екзаменаційної комісії (за згодою);

Юрченко Г. А. - член Спілки оцінювачів України, член Екзаменаційної комісії (за згодою);

Покачайло В. М. - член Правління Асоціації спеціалістів банківської оцінки України, член Екзаменаційної комісії (за згодою).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 07.06.2011 р. N 853,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.07.2012 р. N 3071,
 із змінами, внесеними згідно з наказами Фонду
 державного майна України від 02.10.2012 р. N 3610,
 від 21.06.2013 р. N 887,
від 27.06.2014 р. N 1879,
від 02.10.2014 р. N 2365,
 від 07.04.2015 р. N 503,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 14.09.2015 р. N 1347)

6. На секретаріат Екзаменаційної комісії покласти обов'язки щодо здійснення організаційного та технічного забезпечення роботи Екзаменаційної комісії за всіма напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.

7. У разі відсутності Голови Екзаменаційної комісії, обов'язки Голови Екзаменаційної комісії покласти на заступника Голови Екзаменаційної комісії.

У разі відсутності окремих членів Екзаменаційних комісій, зазначених у додатку 1, що унеможливить проведення кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та (або) проведення письмового тестування оцінювачів за результатами підвищення кваліфікації, для отримання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, до роботи в Екзаменаційних комісіях можуть залучатися представники, які тимчасово можуть заміщувати членів Екзаменаційних комісій, згідно з додатком 2 до наказу.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.06.2013 р. N 887)

(пункт 7 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.07.2012 р. N 3071)

8. Вважати такими, що втратили чинність, накази ФДМУ від 14.04.2010 N 491, від 20.05.2010 N 663, від 30.06.2010 N 901, від 17.09.2010 N 1347.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оціночної діяльності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

 

Додаток 1
до наказу Фонду державного майна України
11.03.2011 N 343
(у редакції наказу Фонду державного майна України
від 14.09.2015 N 1347)

 

Склад Екзаменаційної комісії

I. Склад Екзаменаційної комісії за напрямом "Оцінка об'єктів у матеріальній формі"

Представники:

від органів державної влади:

Кравцова Н. П., Булгакова С. А., Рак В. М., Ніколаєва К. Ю., Малишева К. О., Доровська Л. Г., Гіжица І. В., Сірош Т. О., Чечіль Ю. О., Каленський В. В.;

від Союзу експертів України:

Миргородський П. Ф., Мухін О. О., Чернін Я. О.;

від Всеукраїнської спілки експертів оцінювачів:

Мєдна В. Д., Авраменко Н. О., Мозолевська О. О.;

від Спілки оцінювачів землі:

Євдокіменко С. В., Зайцева В. Г., Шиянов О. Ю.;

від Асоціації спеціалістів банківської оцінки України:

Покачайло В. М., Ковальський Ю. М., Любенко Р. П.;

від Українського товариства оцінювачів:

Драпіковський О. І., Олефіренко В. Л., Іванова І. Б.;

від Всеукраїнської асоціації фахівців оцінки:

Шашкіна Л. О., Сердюкова І. В., Мельниченко О. Д.;

від Спілки оцінювачів України:

Лищенко В. В., Сохань С. В., Юрченко Г. А.

II. Склад Екзаменаційної комісії за напрямом "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т. ч. прав на об'єкти інтелектуальної власності"

Представники:

від органів державної влади:

Кравцова Н. П., Рак В. М., Булгакова С. А., Доровська Л. Г.;

від Українського товариства оцінювачів:

Чиркін А. М.;

від Спілки оцінювачів України:

Горбачов В. А.;

від Союзу експертів України:

Березовська Т. В.;

від Всеукраїнської спілки експертів оцінювачів:

Авраменко О. А.;

від Спілки оцінювачів землі:

Герасименко В. В.;

від Асоціації спеціалістів банківської оцінки України:

Маркус В. В.;

від Всеукраїнської асоціації фахівців оцінки:

Андрущенко Я. М.

 

Заступник директора Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності

С. Булгакова

 

 

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України
11.03.2011 N 343
(у редакції наказу Фонду державного майна України
від 14.09.2015 N 1347)

 

Представники, які тимчасово можуть заміщувати членів Екзаменаційної комісії за напрямами "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т. ч. прав на об'єкти інтелектуальної власності"

від органів державної влади:

Сторожук В. А., Любименко Т. В., Стегнюк О. Д., Моруга Т. В.; Воєводіна Ю. М., Каюріна О. В., Павлусь І. О., Дурицький В. В., Степанова Н. В., Сальнікова І. О.;

від Союзу експертів України:

Шиба О. І., Козлов М. П., Любченко В. І., Рябченко В. І.;

від Всеукраїнської спілки експертів оцінювачів:

Бервін В. П., Завгородній Б. М., Багдасар'янц С. В.;

від Спілки оцінювачів землі:

Давиденко Є. О., Селівьорстов А. В., Коршук Л. А., Кеда Р. І.;

від Асоціації спеціалістів банківської оцінки України:

Мурахтанова А. Л., Хмара С. М., Шевко С. О.;

від Українського товариства оцінювачів:

Лісицький М. М., Гохберг І. І., Назирова В. П., Пазірук В. І.;

від Всеукраїнської асоціації фахівців оцінки:

Іщенко О. О., Макуха В. В.;

від Спілки оцінювачів України:

Шевич Т. Є.

 

 

Заступник директора Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності

С. Булгакова