A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Порядку внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт

№ 149 від 22 березня 2005 р.

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 березня 2005 р. N 149

Про затвердження Порядку внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт

Відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 N 644, зі змінами та доповненнями, Положення про електронні наукові фахові видання, затвердженого спільним наказом МОН України, НАН України та ВАК України від 30.09.2004 N 768/431/547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2004 за N 1329/9928, Регламенту Вищої атестаційної комісії України, затвердженого наказом ВАК України від 15.11.2004 N 678, і наказу ВАК України від 04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 431/4652, зі змінами та доповненнями, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (додається).


Завантажити Порядок внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт