A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Прозавершення пільгового продажу акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

   01.12.2017                                           Київ                                      №   1821

 

 

Прозавершення  пільгового
продажу  акцій   публічного
акціонерного  товариства
«Криворізька теплоцентраль»

 

 

       Відповідно до Порядку проведення пільгового продажу акцій  акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
03 липня 2000 року № 1368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18 липня 2000 року за № 428/4649 (із змінами), враховуючи протокол № 3 засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»від
13 вересня 2017 року, розпоряджень Фонду державного майна Українивід
09 жовтня 2017 року № 31-РООта № 32-РООна одержання/поставку прав на цінні папери для держави та службову записку Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від
23 листопада 2017 року № 11-374,

 

     НАКАЗУЮ:

 

1. Пільговий продаж акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130850) вважати завершеним.

 

2. Припинити роботу комісії з пільгового продажу акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль», склад якої затверджено наказом Фонду державного майна Українивід 12 липня 2017 року № 1113«Про пільговий продаж акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».

 

3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації передати до архіву Фонду державного майна України документи, що стосуються пільгового продажу акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Заступник ГоловиФонду                                                                  Є. Асташев