A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про припинення Державної холдингової компанії «Дніпровський машинобудівний завод» шляхом ліквідації

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

         15.01.2018                                 Київ                                      № 42

 

Про припинення  Державної холдингової компанії
«Дніпровський машинобудівний завод» шляхом ліквідації

 

 

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про управління об’єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про холдингові компанії в Україні», «Про Фонд державного майна України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 938-р «Питання Державної холдингової компанії «Дніпровський машинобудівний завод» (із змінами)

 

НАКАЗУЮ:

 

1.   Припинити Державну холдингову компанію «Дніпровський машинобудівний завод» (далі – ДХК ДМЗ), код за ЄДРПОУ 23945298 (місцезнаходження: 49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34)шляхом ліквідації.

2.   Встановити, що строк заявлення кредиторами вимог до ДХК ДМЗ, яке припиняється шляхом ліквідації, становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ДХК ДМЗ шляхом ліквідації у порядку, встановленому законодавством України.

3.   Призначити ліквідаційну комісію ДХК ДМЗ (далі – Комісія) у такому складі:

голова Комісії –Підлубний Василь Іванович  – голова правління ДХК ДМЗ,  реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) – 1900514578;

члени Комісії:

Демура Тетяна Василівна    –  головний бухгалтер ДХК ДМЗ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) – 2332800405;

Тополь Микола Іванович – директор з економіки та фінансів ДХК ДМЗ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) – 2045400998;

Зимогляд Алла Василівна – начальник фінансово-економічного управління, корпоративний секретар ДХК ДМЗ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) –  2242707945;

 

Кошик Тетяна Євгенівна – начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами держави Регіонального відділення  Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) –2396800382;

Булаткіна Наталія Олександрівна – головний спеціаліст відділу правового забезпечення роботи Регіонального відділення Регіонального відділення  Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) –  2565500582.                       

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­У разі неможливості виконання головою Комісії своїх повноважень (функцій) з будь-яких причин та/або у разі відсутності голови Комісії з будь-яких причин повноваження (функції) голови Комісії переходять до заступника голови Комісії, який обирається Комісією з числа її членів.

До Комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами ДХК ДМЗ. Голова Комісії, її члени представляють ДХК ДМЗ у відносинах з третіми особами та виступають від її імені у суді.

4.   Ліквідаційній комісії ДХК ДМЗ:

1)   забезпечити у встановленому порядку та строки  розкриття особливої інформації про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 03 грудня 2013 р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (із змінами);

2)   протягом установленого законодавством України строку з моменту прийняття рішення про припинення ДХК ДМЗ письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації та подати йому, в установленому законодавством порядку, необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів;

3)    вжити належних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості ДХК ДМЗ та письмово повідомити кожного боржника про припинення ДХК ДМЗ шляхом ліквідації;

4)    вжити належних заходів щодо виявлення кредиторів ДХК ДМЗ та письмово повідомити їх про припинення ДХК ДМЗ шляхом ліквідації;

5)    забезпечити розгляд вимог кредиторів та прийняття рішень щодо заявлених вимог стосовно їх задоволення чи відхилення;

6)     попередити працівників ДХК ДМЗ про звільнення у зв’язку з прийняттям рішення про припинення ДХК ДМЗ шляхом ліквідації із забезпеченням додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України;

7)     здійснити інвентаризацію майна ДХК ДМЗ станом на 31 грудня 2017 року;

8)      скласти проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог,  який до 30 березня 2018 року, але не раніше закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами, та надати Фонду державного майна України на затвердження;

9)      на підставі проміжного ліквідаційного балансу провести розрахунки з кредиторами;

10)    у разі, якщо вартості майна ДХК ДМЗ недостатньо для задоволення вимог кредиторів, здійснити всі необхідні дії, передбачені статтею 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про що повідомити Фонд державного майна України;

11)   після завершення розрахунків із кредиторами скласти ліквідаційний баланс та надати його Фонду державного майна України на затвердження;

12)   здійснити всі інші передбачені законодавством України заходи та дії, що пов'язані з припиненням ДХК ДМЗ шляхом ліквідації;

13)   звітувати Фонду державного майна України щомісяця до 10 числа про хід виконання заходів із припинення ДХК ДМЗ шляхом ліквідації;

14)   забезпечити реалізацію заходів з припинення ДХК ДМЗ шляхом ліквідації у термін до 30 червня 2018 року.

5.  Відповідальність за дотримання норм законодавства України в процесі здійснення дій та заходів щодо припинення ДХК ДМЗ шляхом ліквідації та строків їх виконання покласти на голову ліквідаційної комісії ДХК ДМЗ Підлубного Василя Івановича.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                 В. Державін