A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Наказ Фонду "Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

         НАКАЗ

02.01.2019                                           Київ                               №  2      

 

 

Про затвердження орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю на 2019 рік

 

На виконання п. 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами та доповненнями),

 

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік, що додається (додаток 1).

2.     Керівникам структурних підрозділів Фонду державного майна України:

2.1. В обов’язковому порядку забезпечити проведення консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які: стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян; передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері; визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління; визначають порядок надання адміністративних послуг; передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства; стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

2.2. Надавати для оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України Звіт про проведення консультацій з громадськістю, в якому зазначається інформація про пропозиції, що надійшли до Фонду за результатами обговорення, та інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень.

2.3. У разі виникнення потреби у проведенні консультацій з громадськістю, не зазначених в орієнтовному плані, надавати Управлінню взаємозв‘язків з громадськістю та редакційної діяльності інформацію за формою, що додається (додаток 2), для внесення відповідних змін.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

В. о. Голови Фонду

                           В. ТРУБАРОВ

 

 

Додаток 1

Додаток 2