A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу

№ 549 від 23 квітня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2013                                      Київ                                    №549       

Про результати контролю за
виконанням умов договорів
купівлі-продажу

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України “Про приватизацію державного майна” щодо контролю державними органами приватизації (далі – орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 487 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України”, відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від     10 травня 2012 р. № 631, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України          24 травня 2012 р. за № 815/21127, та згідно з щоквартальними графіками перевірок, затвердженими наказами Фонду та його регіональними відділеннями “Про організацію щоквартальних перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу”, протягом першого кварталу 2013 року проведено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації.

За вказаний період було перевірено 320 договорів. Невиконання або неналежне виконання покупцями об’єктів приватизації тих чи інших зобов’язань встановлено за 29 договорами. За виявленими порушеннями органами приватизації вживалися відповідні, передбачені законодавством і договорами, заходи впливу.

З 1995 року до кінця першого кварталу 2013 року на виконання умов договорів українські підприємства отримали інвестиції та інші кошти на загальну суму 11,3 млрд грн, 1,8 млрд дол. США та 72,0 млн євро, що в перерахунку на національну валюту становить 22,52 млрд грн (за договорами передбачено надходження інвестицій: 9,5 млрд грн, 1,5 млрд дол. США та 19,26 млн євро).

Тривала робота з розірвання договорів купівлі-продажу через невиконання покупцями взятих зобов’язань та з повернення таких об’єктів у державну власність, а також з повторного їх продажу. Станом на 01.04.2013 у державну власність повернуто 303 об’єкти. З числа повернутих у державну власність повторно продано 163 об’єкти. Сума коштів, отриманих від їх повторного продажу, становить 98,64 млн грн.

За звітний період державні органи приватизації забезпечили виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками стану виконання їх умов та термінів подання звітної інформації.

Вдосконалення нормативно-правової бази та прийняття відповідних нормативно-правових актів забезпечило систематизацію роботи державних органів приватизації в сфері контролю, запровадило нові механізми взаємодії покупців з органами приватизації для належної реалізації договірних зобов’язань та застосування санкцій у разі їх порушення. 

Враховуючи наведене та беручи до уваги службову записку від 17.04.2013 № 23-2-278,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом першого кварталу 2013 року (додається).

2. Регіональним відділенням Фонду забезпечити у другому кварталі 2013 року проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації в обсягах та у строки, встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.

3. Регіональним відділенням Фонду вжити вичерпних заходів щодо усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів при здійсненні контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду                                                       О. Рябченко


zvit_549_23042013_1.pdfЗвіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом першого кварталу 2013 року

diag_549_1_2.pdfДіаграма 1-2
diag_549_3.pdfДіаграма 3
diag_549_4.pdfДіаграма 4