A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності»

Повідомлення
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності»

Відповідно до § 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (далі – Регламент), та  вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України (далі – Фонд) повідомляється про повторне оприлюднення на сайті Фонду проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності» (далі – Проєкт) з метою  його повторного погодження.

Зазначений Проєкт розроблений  відповідно  до  пунктів  1, 2 § 42 Регламенту з метою впровадження норм які б визначили обов’язковість дотримання державними підприємствами та господарськими товариствами положень статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність Україні» під час переоцінки своїх активів та проведення рецензування відповідних звітів про оцінку, складених для цілей бухгалтерського обліку, державними органами приватизації. Відображення в бухгалтерському обліку реальної вартості активів забезпечить  поліпшення кредитоспроможності підприємств та усуне загрозу банкрутства, що у свою чергу забезпечить інтерес інвесторів до об’єктів державної власності. 

Норми Проєкту покликані захистити майнові інтереси держави шляхом належного контролю за фінансово-економічними показниками державних підприємств або акціонерних товариств з державною часткою устатутному капіталі. Реалізація норм Проекту приведе до належного бухгалтерського обліку державних підприємств, суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, що у свою чергу забезпечить формування об’єктивної стартової ціни об’єктів малої приватизації.

Проект розроблений Фондом державного майна України. Адреса електронної пошти Департаменту оцінки майна, майнових прав та оціночної діяльності : olga2606@spfu.gov.ua.

 

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових  прав
та оціночної діяльності                                                        Світлана  БУЛГАКОВА

 

Проєкт постанови

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу