A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» (конкурс 17.10.2017)

Інформація ФДМУ Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» у кількості 249 833 540 штук, що становить 99,912 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2013 № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами)  (конкурс 17.10.2017).

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» (далі – ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ») у кількості 249 833 540 штук, що становить 99,912 % статутного капіталу товариства і підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2013 № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: -

Місцезнаходження об'єкта оцінки:Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв, 54020; тел.: (0512) 58-33-92; (0512) 58-33-63.

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу  державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»:

35.11 - виробництво електроенергії;

35.30 – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель;

43.21 – електромонтажні роботи.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», од.: 1 443, зокрема:

будинків та споруд – 192;

машин та обладнання – 619;

транспортних засобів – 40;

інструментів, приладів та інвентаря – 511;

інших основних засобів – 5;

інших необоротних активів (тимчасові (не титульні) споруди, інші необоротні матеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи) – 52;

НМА – 11;

придбання основних засобів – 5;

виготовлення основних засобів та модернізація – 8. 

Розмір статутного капіталу  ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», тис. грн:   62 513,2.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн:  36 247,00, зокрема:

будинків та споруд – 18 326,00;

машин та обладнання – 11 675,00;

транспортних засобів – 54,00;

інструментів, приладів та інвентаря – 3 035,00;

інших основних засобів – 7,00;

інших необоротних активів (тимчасові (не титульні) споруди, інші необоротні матеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи) – 627,00;

НМА – 100,00;

капітальних інвестицій – 2 423,00.

Кількість земельних ділянок: 5.

Розмір земельних ділянок, усього: 11,7606 га.

1. Земельна ділянка площею 11,439 га.

Місце розташування земельної ділянки: Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв (адміністративні, виробничі будівлі та підсобні приміщення).

      Цільове призначення земельної ділянки:  землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд).

      Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування (у власності Миколаївської міської ради).

      Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 73 965,420.

2.    Земельна ділянка площею 0,02 га.

Місце розташування земельної ділянки:  вул.2Слобідська, 99, м. Миколаїв (бойлерна).

      Цільове призначення земельної ділянки:  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води).

      Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування (у власності Миколаївської міської ради).

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 174,920.

3.   Земельна ділянка площею 0,0016 га.

Місце розташування земельної ділянки:  вул.Новозаводська, м. Миколаїв (будівництво приміщення під установку приборів обліку теплової енергії).

      Цільове призначення земельної ділянки:  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води).

      Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування (у власності Миколаївської міської ради).

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 8,168.

4.   Земельна ділянка площею 0,02 га.

Місце розташування земельної ділянки:  Внутріквартальний проїзд,   м. Миколаїв (підвищувальна насосна станція).

      Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)..

      Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування (у власності Миколаївської міської ради).

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:195,278.

5.   Земельна ділянка площею 0,28 га.

Місце розташування земельної ділянки: Каботажний спуск, м. Миколаїв (Насосна станція № 1,2).

      Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)..

      Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування (у власності Миколаївської міської ради).

     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 1 505,405.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю: «ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):  30.09.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:  2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:  не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі  прав на об’єкти інтелектуальної  власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

            Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни  послуги з оцінки, що не перевищують 120 000, 00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   10 жовтня  2017 року.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

          Телефон для довідок (044) 200-36-36.

          Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)    17 жовтня  2017 року о 14.00.