A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля». (конкурс 11.05.2015).

Назва об‘єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінкидержавне підприємство «Дослідний завод «Хвиля».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:

-         вул. Наукова, 7, м. Львів, 79060;

-         м. Новий Яричів, Камяно-Бузький р-н, Львівська обл.;

тел.: (0322) 95-83-30; тел./факс: (0322) 95-83-40.

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу єдиного майнового комплексу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля»:проектування та монтаж систем керування технологічними процесами, виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури, виробництво контрольно-вимірювальних приладів, виробництво підіймально-транспортного устаткування, виробництво інших виробів з пластмас.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля», од.: до 5,0 тис., зокрема:

будівлі та споруди – 50 шт. (23 од. - у м. Львові; 27 од. - у м. Новий Яричів); транспортні засоби, обладнання, устаткування.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн.: 17784,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн:

основних засобів – 9826,00;

незавершених капітальних інвестицій – 1969,00.

Кількість земельних ділянок: 2.

Розмір земельних ділянок, усього: 16,5964 га.

Місце розташування земельних ділянок:

у м. Львові, вул. Наукова, 7 – 3,2065 га;

у м. Новий Яричів, Кам’яно-Бузького району Львівської області –13,3899 га.

Цільове призначення земельних ділянок:обслуговування адміністративно-виробничих будівель.

Правовий режим земельних ділянок:право постійного користування.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:-

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», а також спеціалізаціями: 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка права на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові комплекси у повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки в майні господарських товариств (крім акціонерних товариств).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 4 травня 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 11 травня 2016 р