A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

        23.03.2017                                      Київ                                      № 465

 

 

Щодо анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 року
№ 513 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, за наявності у Фонді двох звітів про оцінку  нерухомого майна  (вх. Фонду від 25.07.2016 № 1356/22774 та від 06.10.2016 № 1356/30342), які за результатами рецензування Представництвом Експертної ради громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів» в Рівненській області,  рецензентами, які працюють у штаті Фонду, членом Екзаменаційної комісії  класифікуються за абзацом п’ятим пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440,

                                                                    

НАКАЗУЮ:

 

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.04.2014    № 16358/14, виданий фізичній особі – підприємцю Гринчук Алісі Петрівні (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 3129210621).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови  Фонду                                                                     Н. Лебідь