A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2018                                             Київ                                      №  1209

 

 

Щодо анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності

 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України  від 12 вересня 2018 року № 1167 «Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Решетняк І. М.», яким позбавлено (анульовано) Решетняк Ірину Миколаївну кваліфікаційного  свідоцтва оцінювача від 15 червня 2013 року  МФ № 8083, виданого Фондом державного майна України спільно з  ДВНЗ «Придніпровська державна академія  будівництва та архітектури», а також враховуючи те, що Решетняк І. М. була заявлена єдиним оцінювачем у штатному складі фізичної особи – підприємця Решетняк І. М. під час прийняття Фондом державного майна України рішення про видачу їй сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,

                                                                    

НАКАЗУЮ:

 

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 серпня 2016 року № 641/16, виданий фізичній особі – підприємцю Решетняк Ірині Миколаївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2662311228).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови  Фонду                                                              Є. АСТАШЕВ