A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизаці

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво лазні за адресою: 19645, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.

Рік початку будівництва – ІІ квартал 1992 року, призупинено – у ІІІ кварталі 1993 року. Площа земельної ділянки під забудовою – 0,0254 га. Виконані роботи з нульового циклу. Ступінь будівельної готовності – 20 %. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,10 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.08.2016 № 1535 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Черкаській області від 17.08.2016 № 5-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою» та рішення Думанецької сільської ради від 27.09.2016 № 13-07/VІІ «Про розгляд заяв щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування громадського будинку (лазні)».        

Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Черкаській області конкурсну документація в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.       У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.         До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;           копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує зробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день подання конкурсної документації – 03.05.2017.

Конкурс відбудеться 12.05.2017 у РВ ФДМУ по Черкаські області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410, телефон для довідок (0472) 37-26-61.