A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – «Спортивний комплекс» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 67б, що обліковується на балансі ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».

Орієнтовна площа земельної ділянки – 706,0м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 30.11.2000 №12/133-СБП «Про перелік об’єктів соціальної сфери (групи Ж), які підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номераземельній ділянці під об’єктом приватизації.

ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А –нежитлова будівля (літ.А-2) загальною площею 1356,3 м2 за адресою: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9, що обліковується на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат».

Орієнтовна площа земельної ділянки – 2 101,0м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.05.2017 №865 «Про внесення змін у додаток до наказу ФДМУ від 09.02.2017 №209 (зі змінами), вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номераземельній ділянці під об’єктом приватизації.

ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А –нежитлова будівля(літ. А-1)площею 291,9 м2 (будівля магазину №15) за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86, що обліковується на балансі ПрАТ «Північний ГЗК».

Орієнтовна площа земельної ділянки – 254,0м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.11.2016 №2088 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номераземельній ділянці під об’єктом приватизації.

ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А –будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2 – 2 загальною площею 1083,4 м2, вентшахтою літ. а1-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А1, Б, воротами №1, №2 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, просп.Свободи, 187б, що обліковується на балансі ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Орієнтовна площа земельної ділянки – 2 088,0м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.11.2012 №3847 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами), вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номераземельній ділянці під об’єктом приватизації.

V. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А –нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а за адресою: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б, що обліковується на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Орієнтовна площа земельної ділянки – 170,0м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 24.10.2012 №3713 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номераземельній ділянці під об’єктом приватизації.

VІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж –«Сірководнева лікувальня» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а, що обліковується на балансі ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Орієнтовна площа земельної ділянки – 1 060,0м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.04.2013 №436 «Про включення до переліку об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації»вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номераземельній ділянці під об’єктом приватизації.

Умови конкурсу.

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Дніпропетровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою. 

Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн.10.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 15.08.2017 (включно) до 17.00.

Конкурс відбудеться 22.08.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Телефон для довідок (056)744-11-41 (відділ приватизації та управління корпоративними правами держави).