A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт державної власності, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

1. Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм (разом із земельною ділянкою) за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки, вул. Лісова, 24. Балансоутримувач: відсутній.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.04.2017 № 637 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 19.05.2017 № 323 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».

Орієнтований розмір земельної ділянки: розмір земельної ділянки відсутній (лист відділу Держгеокадастру у Кобеляцькому районі від 05.05.2017 № 29/107-17) .

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 31.08.2017 включно.    

Конкурс відбудеться 08.09.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.

Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.