A A A K K K

Річний орієнтовний план проведення консультацій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
28.12.2019  № 1573

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2020
рік

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

1.

Проведення громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються Фондомдержавного майна України і мають важливе суспільне  значення

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Протягом
2020 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Структурні підрозділи Фонду

2.

Проєкт Антикорупційної програми Фонду державного майна України

Круглий стіл з громадськістю

I півріччя
2020 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян

Муштатенко Ірина Олександрівна – головний спеціаліст Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції,
тел. 200-36-05;
viddilvb@spfu.gov.ua

3.

Проєкт Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Публічне громадське обговорення шляхом оприлюднення  на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Квітень
2020 року

Спеціалісти у сфері нерухомості та широка громадськість

Шинкаренко Ольга Миколаївна –
начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна та майнових прав Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,
тел. 200-33-63,
olga2606@spfu.gov.ua

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

 27.01.2020 № 150

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Доповнити таблицю рядком 4 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

4.

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення післяанулювання»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень – лютий
2020 року

Суб’єкти оціночної діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці)

Водолаженко Ірина Іванівна, заступник директора Департаменту - начальник Управління по роботі з оцінювачами та суб‘єктами оціночної діяльності
(тел.: 200-31-19, ari@spfu.gov.ua)

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                        27.01.2020 № 151

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Доповнити таблицю рядком 5-10 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Лютий 2020 року

 

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Головний спеціаліст відділу підготовки нормативно-правових актів з питань орендних відносин Управління орендних відносин Кіяшко В. В., тел. 200-35-51,
e-mail: kiv6@spfu.gov.ua

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Примірні договори оренди державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень-лютий
2020 року

 

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

 

Головний спеціаліст відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин Управління орендних відносин Воєводіна Н.Л., тел. 200-34-39, e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень-лютий
2020 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Головний спеціаліст відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин Управління орендних відносин  Кіяшко В.В., тел. 200-35-51,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

8

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень-лютий
2020 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Заступник начальника Управління орендних відносин-начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин
Задирайко Н.В., тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

9

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень-лютий
2020 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Головний спеціаліст відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин Управління орендних відносин Воєводіна Н.Л., тел. 200-34-39,
e-mail: aqua@spfu.gov.ua

10

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень-лютий
2020 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Заступник начальника Управління орендних відносин-начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин
Задирайко Н.В., тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                  05.03.2020406

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020рік

Доповнити таблицю рядком 11 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

11

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку проведення перевірки виконання умов договору оренди з метою укладення договору концесії шляхом проведення прямих переговорів з орендарем державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Березень
2020 року

 

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Заступник начальника Управління орендних відносин – начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин
Задирайко Н.В., тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                               26.03.2020 № 568

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Доповнити таблицю рядком 12 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

12

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання орендної плати за державне майно»

 

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Березень - квітень
2020 року

 

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Заступник начальника Управління орендних відносин – начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань орендних відносин
Задирайко Н.В., тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                         28.04.2020 № 717

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Доповнити таблицю рядком 13 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу,
відповідального
за проведення
консультацій
(телефон, e-mail)

13

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Травень 2020 року

 

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартостімайна, нотаріуси

Начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
Петержак О.С.,
тел. 200-32-58, ocinka@spfu.gov.ua

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                          07.05.2020 № 758

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Рядок 13 орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік у новій редакції:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

13

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Травень 2020 року

 

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

Начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
Петержак О.С.,
тел. 200-32-58, ocinka@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                    від 11.06.2020  №  992

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Доповнити таблицю рядком 14 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

14

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування  Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Червень 2020 року

 

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

Начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
Петержак О.С.,
тел. 200-32-58, ocinka@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                      23.06.2020_ № 1071 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Викласти пункт 14 Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік у такій редакції:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

 

14

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо функціонування  Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Червень 2020 року

 

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

Начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Петержак О.С.,
тел. 200-32-58,
ocinka@spfu.gov.ua

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                         11.08.2020 №  1337

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Доповнити таблицю рядками 15-17 такого змісту:

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

15

Проект наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження примірних форм заяв щодо використання переважного права чинним орендарем під час проведення аукціону на продовження договору оренди»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Липень-серпень
2020 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Головний спеціаліст відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин Управління орендних відносин Орисюк Н. В.
тел. 200-34-70,
e-mail: roza403@spfu.gov.ua

16

Проект наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження критеріїв для визначення об’єктів державної  власності щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається орендодавцем»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Липень-серпень
2020 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Заступник
начальника Управління орендних відносин – начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин Управління орендних відносин
Задирайко Н.В.,
тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

17

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження типової форми цінової пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди потенційним орендарем, який подав заяву на оренду майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Липень-серпень
2020 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Заступник
начальника Управління орендних відносин – начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин Управління орендних відносин
Задирайко Н.В.,
тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                        20.08.2020   № 1418

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2020 рік

Доповнити таблицю рядком 18 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проект нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

18

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації»

 

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

 

 Серпень - вересень
2020 року

Фізичні особи – оцінювачі;  навчальні заклади, які уклали угоду з Фондом державного майна України про співробітництво в галузі професійної підготовки оцінювачів

Чистота Тетяна Вячеславівна  - начальник відділу роботи з оцінювачами Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
(тел.: 200-36-01, tata@spfu.gov.ua)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     28.12.20191573

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю на 2020
рік

Питання або проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

 

 

 

 

 

 

        

Примітка:

            *Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проєктів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проєкту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики.  

            **З урахуванням пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

            ***Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “квітень 2020 року”.

            ****Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститутів громадянського суспільства, бузнесу:

            - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення;

            - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення;

            - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти).

 

                                                       

 
 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.