A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Річний орієнтовний план проведення консультацій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
28.12.2019  № 1573

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
на 2020
рік

Питання або
проєкт нормативно-правового акта
*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

1.

Проведення громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються Фондомдержавного майна України і мають важливе суспільне  значення

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Протягом
2020 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Структурні підрозділи Фонду

2.

Проєкт Антикорупційної програми Фонду державного майна України

Круглий стіл з громадськістю

I півріччя
2020 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян

Муштатенко Ірина Олександрівна – головний спеціаліст Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції,
тел. 200-36-05;
viddilvb@spfu.gov.ua

3.

Проєкт Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Публічне громадське обговорення шляхом оприлюднення  на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Квітень
2020 року

Спеціалісти у сфері нерухомості та широка громадськість

Шинкаренко Ольга Миколаївна –
начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна та майнових прав Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,
тел. 200-33-63,
olga2606@spfu.gov.ua

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     28.12.20191573

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю на 2020
рік

Питання або проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

 

 

 

 

 

 

        

Примітка:

            *Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проєктів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проєкту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики.  

            **З урахуванням пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

            ***Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “квітень 2020 року”.

            ****Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститутів громадянського суспільства, бузнесу:

            - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення;

            - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення;

            - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти).

 

                                                       

 
 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.