A A A K K K

Річний орієнтовний план проведення консультацій

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного майна України
12.01.2021 № 21

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю
 на 2021 рік

Питання або
 
проєкт нормативно-правового акта*

Захід,
що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю
**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони,
яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного підрозділу, 
відповідального за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

1.

Проведення громадського обговорення проєктів нормативно -правових актів, що розробляються Фондом державного майна України і мають важливе суспільне значення

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Протягом
2021 року

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, інститути громадянського суспільства

Структурні підрозділи Фонду

2.

Інформація про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 «Фонд державного майна України» за 2020 рік

 

Оприлюднення інформації про бюджет:
- у розділі «Про Фонд» /«Фінансові ресурси»/«Структура та обсяг бюджетних коштів»  офіційного вебсайту ФДМУ;
  - в офіційному виданні Фонду газети «Відомості приватизації»

Березень
2021 року

Структурні підрозділи Фонду

Хоменко Світлана Леонідівна, начальник відділу зведеної звітності, координації, аналізу та контролю роботи територіальних органів Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку,
тел. 200-30-07,
golf@spfu.gov.ua

3.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об'єктами державної власності»

Публічне громадське обговорення шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Березень
2021 року

Фахівці у сфері оцінки майна та громадськість

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,
тел. 200-33-63,
olga2606@spfu.gov.ua

 

4.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до  деяких актів
Кабінету Міністрів України»

 

Публічне громадське обговорення шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua)

Березень
2021 року

Фахівці у сфері оцінки, суб’єкти господарювання (орендарі)

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,
тел. 200-33-63,
olga2606@spfu.gov.ua

 

5.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Червень
2021 року

Юридичні та фізичні особи

Грицай Микола Володимирович, заступник начальника Управління з питань розпорядження державним майном – начальник відділу відчуження та списання об’єктів державної власності Департаменту оренди та розпорядження державним майном,
тел. 200-32-55,
vid@spfu.gov.ua

 

6.

Проєкт Антикорупційної програми Фонду державного майна України

Публічне громадське обговорення
(круглий стіл)

І півріччя
2021 року

 

Інститути громадянського суспільства

Муштатенко Ірина  Олександрівна,
головний спеціаліст відділу декларування, проведення спеціальних перевірок Управління запобігання та виявлення корупції
тел. 200-36-05,
viddilvb@spfu.gov.ua

 

7.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Грудень
2021 року

Юридичні та фізичні особи

Задирайко Назарій Валерійович, начальник відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин  Департаменту оренди та розпорядження державним майном,
тел. 200-35-13,
nazariyz@spfu.gov

 

8.

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Грудень
2021 року

  Юридичні та фізичні особи

Задирайко Назарій Валерійович, начальник відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин  Департаменту оренди та розпорядження державним майном,
тел. 200-35-13,
nazariyz@spfu.gov

 

9.

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Грудень
2021 року

Юридичні та фізичні особи

Задирайко Назарій Валерійович, начальник відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном,
тел. 200-35-13,
nazariyz@spfu.gov

 

10.

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду державного майна України»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Грудень
2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Кіяшко Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин   Департаменту оренди та розпорядження державним майном,
тел. 200-35-51,
kiv6@spfu.gov.ua

 

                                                                                                                                                                       

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                       01.02.2021 № __128__

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Доповнити таблицю рядками 11-14 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

11

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

І квартал

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси, фізичні та юридичні особи

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділупідтримки користувачів АІТС
Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомуні-каційної системи (АІТС)
Департаменту оцінки майна, майнових прав та профе-сійної оціночної діяльності,
(044) 200-32-58,
e-mail: ocinka@spfu.gov.ua

12

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження критеріїв для визначення об’єктів державної власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень -лютий
2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Орисюк Надія Василівна,
головний спеціаліст відділу
нормотворчого забезпечен-ня орендних відносин Управління методології
орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження
державним майном
тел. 200-34-70,
e-mail: roza403@spfu.gov.ua

13

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження цільових призначень, в межах яких можливе внесення змін до договорів оренди в частині зміни цільового призначення орендованого майна, укладених до набрання чинності Законом України «Про оренду державного та комунального майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень -лютий
2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Задирайко Назарій Валерійович, заступник начальника Управління-начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань орендних відносин Департаменту оренди та розлорядження державним майном,
тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

14

Проект Закону України «Про захист прав орендарів державного і комунального майна на період здійснення обмежувальних протиепідемічни х заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Січень - лютий
2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Задирайко Назарій Валерійович, заступник начальника Управління-начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань орендних відносин Департаменту оренди та розлорядження державним майном,
тел. 200-35-13,
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                        02.02.2021 № _133_

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Виключити рядок 3 таблиці такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

3

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об'єктами державної власності»

Публічне громадське обговорення шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

Березень
2021 року

Фахівці у сфері оцінки майна та громадськість

Шинкаренко
Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,
тел. 200-33-63,
olga2606@spfu.gov.ua

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                        25.02.202 287

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Доповнити таблицю рядком 15 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

15

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 611»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

 

Лютий-березень  2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Кіяшко Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном
тел. 200-35-51,
e-mail: kiv6@spfu.gov.ua; v.kiiashko@spfu.gov.ua

 

                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                         25.03.2021483

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Доповнити таблицю рядком 16  такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

16

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

 

Публічне громадське обговорення шляхом оприлюднення на офіційному сайті Фонду

Грудень 2021 року

Фахівці у сфері оцінки

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності тел. 200-33-63, e-mail:olga2606@spfu.gov.ua

 

 

                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                 12.04.2021 №  606

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Рядок 16 орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік викласти у новій редакції:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

16

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

 

Публічне громадське обговорення шляхом оприлюднення на офіційному сайті Фонду

Грудень 2021 року

Фахівці у сфері оцінки

Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
тел. 200-33-63, email: olga2606@spfu.gov.ua

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                     24.04.2021 № 686

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Рядок 17 та 18 орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік викласти у новій редакції:

 

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

17

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26 липня 2000 року № 1549/241 ( із змінами)»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

 

   Квітень-травень     2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Кіяшко Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управлін-ня методології орендних від-носин Департаменту оренди та розпорядження державним майном, тел. 200-35-51,

e-mail: kiv6@spfu.gov.ua; v.kiiashko@spfu.gov.ua 

18

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

 

Травень-червень     2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Шмігач Ольга Миколаївна,

головний спеціаліст відділу реформування орендних відносин Управління методо-логії орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном, тел. 200-30-37,

e-mail: shmigach@spfu.gov.ua

 

                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                       02.06.2021 № 948

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Доповнити таблицю рядком 19 такого змісту:

19

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

 

Червень-липень
2021 року

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна

Петержак Олексій Станіславович, начальник відділу підтримки користувачів АІТС Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,
тел. 200-32-58, ocinka@spfu.gov.ua

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                       16.06.2021 № 1051

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Доповнити таблицю рядком 20 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

20

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Примірних договорів оренди державного майна»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду (www.spfu.gov.ua)

 

Червень - липень 2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної

Орисюк Надія Василівна, головний спеціаліст від ділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном тел. 200-34-70, e-mail: nadiia.orysiuk@spfii.gov.ua

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                       28.07.2021 № 1303

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Доповнити таблицю рядками 21 та 22 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

21

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації відносин оренди державного майна»

 

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

 

Липень –серпень          2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Задирайко Назарій Валерійович, начальник Управління орендних відносин Департаменту оренди та розлорядження державним майном,
тел. 200-35-13,
e-mail: n.zadyraiko@spfu.gov.ua nazariyz@spfu.gov.ua

22

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оренди державного та комунальногомайна»

 

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

 

Липень –серпень          2021 року

Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

Авраменко Світлана Євгеніївна, заступник начальника відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження державним майном,
тел. 200-31-41,
e-mail: s.avramenko@spfu.gov.ua

     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                       26.08.2021 № 1484

 

Зміни до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю на 2021 рік

Доповнити таблицю рядком 23 такого змісту:

 

№ з/п

Питання або проєкт нормативно - правового акта

 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

 

Строк проведення консультацій

 

Заінтересовані сторони,  яких планується залучити до консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)*

23

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

Електронна консультація шляхом оприлюднення на вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

 

Серпень   2021 року

Суб’єкти оціночної діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці)

Кузьменко Марина Петрівна, заступник  начальника Управління  роботи  з оцінювачами та суб‘єктами оціночної діяльності – начальник відділу роботи з суб‘єктами оціночної діяльності Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності,

тел.: 200-31-19, 200-36-36,

e-mail:kyzmenko@spfu.gov.ua

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

                                                                                                                                                                12.01.2021 21

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення  консультацій з громадськістю
 на 2021 рік

Питання або
проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій****

Контактні дані особи/структурного
підрозділу, відповідального за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

 

 

 

 

 

 

        

Примітка:

            *Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проєктів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проєкту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики.  

            **З урахуванням пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

            ***Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “квітень 2020 року”.

            ****Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститутів громадянського суспільства, бузнесу:

            - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення;

            - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення;

            - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти).

 

Повідомлення про оприлюднення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік

 
 
 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.