A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Історичні відомості

Фонд державного майна України заснований у 1991 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Регіональні відділення Фонду були створені в 1992 році.

Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року  № 2558-XII затверджене Тимчасове положення про Фонд державного майна України.

В 1994 році був прийнятий Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органів приватизації в Україні", згідно з яким фактично була сформована сучасна система органів приватизації.

Відповідно до Указу Президента України "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України" від 13.03.99 № 248/99, Фонд державного майна України належить до центральних органів виконавчої влади.

Згідно зі Схемою організації й взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 15.12.1999 № 1573/99 "Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади", Фонд віднесено до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Відповідно до Указу Президента України від 30.01.2007 № 56/2007 "Питання Фонду державного майна України" Фонд виключений з переліку центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Згідно зі Схемою організації й взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Фонд віднесено до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Відповідно до Указу Президента України від 30.01.2007 № 56/2007 і наказом Фонду від 28.02.2007 № 38-р Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Севастополю перейменовано в Регіональне відділення в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

6 січня 2012 року втратила чинність постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-XII "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" у зв'язку із прийняттям Закону України від 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України".

Відповідно до Закону України від 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" діяльність Фонду державного майна України спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України.

Фонд державного майна України здійснює свої повноваження безпосередньо і через регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві й Севастополі й представництва у районах та містах, створених Фондом державного майна України, у разі необхідності.

Основні завдання Фонду полягають у наступному:

1) реалізація державної політики в сфері приватизації, оренди, використання й відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав і професійний оценочной діяльності;

2) організація виконання Конституції й законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства й здійснення контролю за їхнім виконанням;

3) управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави в статутних капіталах господарських товариств, щодо яких ухвалене рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворениху процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належатьдо сфери його управління, а також товариств, утворенихпри участі Фонду державного майна України;

4) захист майнових прав державних підприємств, установ і організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами;

5) здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизовано, відчужене або вибуло з державної власності зпорушенням законодавства, керування корпоративними правами держави, які перебуваютьу сфері його керування;

6) державне регулювання в сфері оцінки майна, майнових прав і професійної оценочної діяльності;

7) сприяння процесу демонополізації економіки й створенню умов для конкуренції виробників;

8) співробітництво зміжнародними організаціями в реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна у межах покладених на нього повноважень, управління корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійниї оціночної діяльності.

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

у сфері нормативного забезпечення:

розробляє разом з іншими центральними органами виконавчої влади й забезпечує виконання державних програм приватизації;

співробітничає з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенції.

у сфері приватизації державного майна:

змінює в процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності;

здійснює повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

здійснює продаж державного майна в процесі його приватизації;

укладає угоди про проведення підготовки об'єктів до приватизації та їх продажу;

з боку держави виступає засновником та учасником підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, або у разі придбання державою пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників.

у сфері управління корпоративними правами держави:

здійснює керування корпоративними правами держави, що перебуваютьу сфері його управління;

здійснює реструктуризацію господарчих товариств, у статутних капіталах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які належать до сфери його управління;

погоджує мирові угоди, плани санації і переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави більше 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебуваютьу процесі приватизації;

бере участь у виробництві справ про банкрутство господарчих товариств із корпоративними правами держави.

у сфері оренди державного майна:

виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебуваютьу державній власності.

у сфері оцінки майна, майнових прав і професійниї оціночної діяльності:

організовує професійну підготовку оцінювачів, затверджує вимоги до керівників суб'єктів оцінної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі;

затверджує склад і порядок роботи екзаменаційних комісій з професійної підготовки оцінювачів, організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів;

сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності

здійснює повноваження власника земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;

приймає рішення щодо внесення земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, до статутного капіталу господарських товариств;

Забезпечує відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності, є його розпорядником.

Правові основи

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну політику в сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належить до сфери його управління, а також  у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночно їдіяльності.

Фонд державного майна України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про Фонд державного майна України" та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України й Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України й Прем'єр-міністра України.


У різні роки Фонд державного майна України очолювали:

з 12 вересня 2017                                       Трубаров Віталій Миколайович;

з 18 квітня 2017  по вересень 2017          Парфененко Дмитро Миколайович;

з 25 травня 2015 по квітень 2017              Білоус Ігор Олегович;

з червня 2014 року по травень 2015         Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2010 по червень 2014                   Рябченко Олександр Володимирович;

з грудня 2008 по березень 2010                Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2005 по грудень 2008                    Семенюк-Самсоненко Валентина  Петрівна;

з квітня 2003 по квітень 2005                     Чечетов Михайло Васильович;

з жовтня 1998 по квітень 2003                    Бондар Олександр Миколайович;

з березня 1997 по квітень 1998                  Лановий Володимир Тимофійович;

з серпня 1994 по лютий 1997                      Єхануров Юрій Іванович;

з липня 1991 по липень 1994                      Прядко Володимир Володимирович.