A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Чернівецька обл.

ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна

— Назва об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. Б) загальною площею 52,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об‘єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 14 870,40 грн станом на 31.12.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0880 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а. Цільове призначення земельної ділянки: 03.02 – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.

— Назва об’єкта оцінки № 2: частина коридору (1-21) площею 12,35 м2 першого поверху будівлі пожежного депо з протирадіаційним укриттям № 1 на підвальному поверсі літ. А-ІІ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 9 Державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Шевченка, буд. 2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 3 507,84 грн станом на 31.01.2018. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2703 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Шевченка, буд. 2. Цільове призначення земельної ділянки: 1.12.1 – державного управління та місцевого самоврядування (для обслуговування будівель і споруд пожежної частини). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 572 955,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.

Конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта оцінки № 1 – ФОП Баласинович Георгій Корнилович; об’єкта оцінки № 2 – ФОП Верстюк Сергій Іванович.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 2,0 тис. грн.

До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель, які за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.