A A A K K K

Перспективне законодавство

1.  Проєкт Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна України»

2.  Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження цільових призначень, в межах яких можливе внесення змін до договорів оренди в частині зміни цільового призначення орендованого майна, укладених до набрання чинності Законом України «Про оренду державного та комунального майна»

3.  Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження цільових призначень, в межах яких можливе внесення змін до договорів оренди в частині зміни цільового призначення орендованого майна, укладених до набрання чинності Законом України «Про оренду державного та комунального майна»