A A A K K K

Щодо рецензування звіту про оцінку майна

Питання.

Прошу роз’яснитичи потрібно орендарю, який звертається із заявою про продовження договору оренди без проведення аукціону, надавати орендодавцю звіт про оцінку майна разом із рецензією на цей звіт?

Запит Управління комунального майна Хмельницької міської ради від 10.08.2020 № 366.

Відповідь: Частиною восьмою статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачено, що  орендар, який звертається із заявою про продовження договору оренди відповідно до абзацу четвертого частини сьомої цієї статті (без проведення аукціону), зобов'язаний разом із такою заявою надати орендодавцю звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт.

Аналогічна вимога деталізована у пункті 12.4. Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна».

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 08.10.2020 № 10-16-20466.