A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація про об‘єкти державної власності

Інформація
щодо
формування та веденняЄдиного реєстру об'єктів державної власності станом на 01.10.2016

Формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр) здійснюється Фондом відповідно до законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанов Уряду від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» (із змінами та доповненнями), від 30 листопада 2005 року № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності» та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» суб’єкти управління уповноважені вести облік об’єктів державної власності, які перебувають в їх управлінні, здійснювати контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів, забезпечувати надання в електронному та паперовому вигляді розпоряднику Реєстру відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення Реєстру.

Здійснюючи функції розпорядника Реєстру, Фондом організовано співпрацю із 153суб’єктами управління (у тому числі з 68центральними органами виконавчої влади, 25 державними адміністраціями, 6 академіями наук, 5 господарськими структурами тощо).

З метою взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності для забезпечення належного ведення обліку об’єктів державної власності Фонд надає суб’єктам управління роз’яснення щодо порядку подання відомостей про об’єкти державної власності.

Станом на 01жовтня 2016 року за інформацією, наданою суб’єктами управління (за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної власності), в Реєстрі обліковуються:

–     24,7тис. юридичних осіб, які діють на основі лише державної власності і належать до сфери управління відповідного суб’єкта управління;

–     531господарськаорганізаціяз корпоративними правами держави;

–     більше 1 млн об’єктів державного майна, з яких:

·      594,0 тис. об’єктів нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій;

·      500,7тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації, але залишилося на їх балансі;

·      30,0тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося на їх балансі.

Суб’єкти управління надали інформацію про нерухоме майно державних підприємств, установ та організацій щодо майже 10,6тис. юридичних осіб (балансоутримувачів) та повідомили, що на балансах
13,8тис. юридичних осіб нерухоме державне майно не обліковується.