A A A K K K

Новини

Інформація
щодо формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності станом на 01.04.2015 

Формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр) здійснюється Фондом відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», постанов Уряду від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» (із змінами та доповненнями) та від 30 листопада 2005 року № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності» та інших нормативно-правових актів, згідно з якими Фонд визначено розпорядником Реєстру.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» суб’єкти управління уповноважені вести облік об’єктів державної власності, які перебувають в їх управлінні, здійснювати контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів, забезпечувати надання в електронному та паперовому вигляді розпоряднику Реєстру відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення Реєстру.

Здійснюючи функції розпорядника Реєстру, Фондом організовано співпрацю із 155 суб’єктами управління (у тому числі з 71 центральним органом виконавчої влади, 36 державними адміністраціями, 6 академіями наук, 5 господарськими структурами тощо).

У рамках взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності з метою забезпечення належного ведення обліку об’єктів державної власності Фонд надає суб’єктам управління роз’яснення щодо порядку подання відомостей про об’єкти державної власності.

Станом на 01 квітня 2015 року за інформацією, наданою суб’єктами управління (за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної власності), в Реєстрі обліковуються:

        - 24,9 тис. юридичних осіб, які діють на основі лише державної власності і належать до сфери управління відповідного суб’єкта управління;

        - 563 господарські організації з корпоративними правами держави;

        - більше 1 млн об’єктів державного майна, з яких:

  •  
  • 725 тис. об’єктів нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій;

     

  • 412 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації, але залишилося на їх балансі;

     

  • 32 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося на їх балансі.

Суб’єкти управління надали інформацію про нерухоме майно державних підприємств, установ та організацій щодо майже 10,5 тис. юридичних осіб (балансоутримувачів) та повідомили, що на балансах 14,1 тис. юридичних осіб нерухоме державне майно не обліковується.