A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 517 від 12 квітня 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2012                                Київ                                  №  517

Щодо виконання протокольного 
рішення Екзаменаційної комісії

 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (наказ ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №1092/6283), а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 15.03.2012 (протокол № 67) щодо позбавлення Кулінченка Е.І. кваліфікаційного свідоцтва оцінювача   від 11.11.2006 МФ № 4566, виданого Фондом державного майна України спільно з Центром післядипломної освіти підприємства “Далекс-Експерт”,

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Кулінченку Е.І. від 14.12.2006 № 5017.

2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в інтернеті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                              І.Хотей