A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо оформлення звіту про оцінку майна і висновку про вартість майна

№ 10-36-12633 від 9 вересня 2003 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

від 09.10.2003 р. N 10-36-12633

Регіональним відділенням та представництвам Фонду державного майна України, Фонду майна АРК 

Щодо оформлення звіту про оцінку майна і висновку про вартість майна

У зв'язку із зверненням суб'єктів оціночної діяльності щодо надання роз'яснень з питань оформлення звіту про оцінку майна і висновку про вартість майна Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомляє.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (набрав чинності 07.09.2001) практичну діяльність з оцінки майна можуть здійснювати суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону.

Згідно зі ст. 12 вказаного Закону, а також відповідно до п. п. 59, 60 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності. Висновок про вартість майна підписується оцінювачем (оцінювачами), який безпосередньо проводив оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.

У разі, якщо оцінка майна виконується фахівцями філії, яка входить до складу суб'єкта господарювання (головного підприємства) і не має виданого ФДМУ сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна мають підписувати оцінювачі філії, які безпосередньо проводили оцінку майна. Звіт та висновок скріплюються печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності (керівника головного підприємства).

Звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна, підписані керівником (директором) філії, що не має виданого ФДМУ сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, який діє за дорученням керівника головного підприємства, вважатимуться оформленими з порушенням вимог чинного законодавства.

Заступник Голови Фонду 

Д. Парфененко