A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 382 від 15 березня 2012 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2012                                 Київ                                      № 382

 

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (наказ ФДМУ від 19.12.01 № 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283), а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 16.11.2011 (протокол № 66) щодо позбавлення з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Грицуника І.І. від 31.05.2003 МФ № 172, виданого ФДМУ спільно з Міжнародним інститутом бізнесу, спеціалізації 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»,

 

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Грицунику І.І. від 19.08.2008 № 6790.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Грицуника І.І. і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в інтернеті.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                           І.Хотей