A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній

№ 1855 від 6 вересня 2000 р.

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній

Наказ Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерства палива та енергетики України
від 7 вересня 2000 року N 1855/12/263/414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2000 р. за N 600/4821

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерства палива та енергетики України
від 3 листопада 2000 року N 2284/16/334/49

Відповідно до Закону України "Про Державну програму приватизації" від 18 травня 2000 року N 1723-III, Указу Президента України від 2 серпня 1999 року N 944/99 "Про деякі питання приватизації об'єктів енергетичного комплексу" і з метою залучення промислових інвесторів та створення сприятливих умов для реструктуризації електроенергетичної галузі НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній, що додається.

2. Фонду державного майна України у п'ятиденний термін з дня затвердження цього наказу забезпечити подання Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Фонду державного майна України у десятиденний термін з дня державної реєстрації цього наказу забезпечити публікацію Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній у газеті "Відомості приватизації" та "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ, АМК, ДКЦПФР та Міненерго від 18.10.99 N 1965/12/284/294, зареєстрований у Міністерстві юстиції 05.11.99 за N 766/4059.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Фонду державного майна України О. Бондаря, Голову Антимонопольного комітету України О. Заваду, Голову Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового та Міністра палива та енергетики України С. Єрмілова.

С. Єрмілов
Голова ФондуО. Бондар
Голова КомітетуО. Завада
В. о. Голови КомісіїМ. Волков
Міністр палива та енергетики

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерства палива та енергетики України
від 7 вересня 2000 р. N 1855/12/263/414

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2000 р. за N 600/4821

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній

Загальні положення

1. Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про Державну програму приватизації", Закону України "Про приватизацію державного майна", Указу Президента України "Про деякі питання приватизації об'єктів електроенергетичного комплексу" від 02.08.99 N 944/99.

2. Положення встановлює загальні правила підготовки та проведення конкурсу з продажу пакетів акцій енергетичних компаній промисловим інвесторам, процедури укладання договору купівлі-продажу, регулює правовідносини, що виникають між суб'єктами конкурсного продажу.

3. До конкурсу пропонуються контрольні пакети акцій електроенергетичних компаній без визначення Фондом державного майна України (далі - Фонд) інвестиційних зобов'язань потенційних покупців. Умовами конкурсу можуть визначатися зобов'язання держави щодо сприяння реструктуризації заборгованості енергетичних компаній та щодо передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого в державній власності, або його частини, а також інші умови.

4. Для потенційних покупців окремо для кожного конкурсу встановлюються кваліфікаційні вимоги, які мають забезпечити участь у конкурсі лише промислових інвесторів, здатних забезпечити належне функціонування та стабільний розвиток енергетичних компаній, пакети акцій яких пропонуються до продажу.

5. Умовами конкурсу може бути передбачено положення щодо права покупця на придбання пакета акцій, закріпленого на момент проведення конкурсу в державній власності, в разі прийняття в майбутньому рішення про його продаж. Зазначене право покупець може реалізувати за умови виконання ним зобов'язань за договором купівлі-продажу. При цьому ціна пакета визначається на підставі ринкової вартості пакета акцій на момент придбання.

6. Умовами конкурсу також може бути передбачена передача в управління переможцю конкурсу (за його бажанням) пакета акцій, закріпленого в державній власності, або його частини.

7. Фонд докладає зусиль щодо забезпечення максимально прозорої та публічної організації підготовки та проведення конкурсу.

8. Якщо інформаційне повідомлення про проведення конкурсу опубліковане до введення в дію нормативних актів з питань приватизації, що встановлюють інші умови продажу або змінюють процедурні норми цього Положення, то оголошений конкурс проводиться далі у відповідності до умов та правил, установлених редакцією нормативних актів, у тому числі цього Положення, чинних на момент публікації.

9. Учасником конкурсу з продажу пакетів акцій енергетичних компаній може бути тільки інвестор, який зацікавлений у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту, здійснює протягом не менше трьох років прибуткову діяльність з виробництва, постачання та передачі електричної (теплової) енергії, а також:

у разі придбання пакета акцій енергопостачальної компанії - має договори на постачання електричної енергії споживачам, кількість яких не менша кількості споживачів, що обслуговуються компанією, або має обсяги постачання електроенергії, яку постачає енергокомпанія, пакет акцій якої пропонується до продажу;

у разі придбання пакета акцій енергогенеруючої компанії - володіє генеруючими потужностями в обсязі не менше половини генеруючих потужностей компанії, пакет акцій якої пропонується до продажу.

Об'єднання юридичних осіб (консорціуми), утворені для участі в конкурсі, визначають одного з його учасників, який бере участь у конкурсі від імені консорціуму. Такий учасник повинен відповідати Кваліфікаційним вимогам, мати право на укладення договору купівлі-продажу, нести в повному обсязі відповідальність згідно з договором купівлі-продажу. При поданні заяви на участь у конкурсі такий учасник надає короткі відомості про склад консорціуму.

Учасниками конкурсу не можуть бути компанії, зареєстровані в офшорних зонах, перелік яких визначений законодавством.

10. У конкурсах в якості учасника не можуть брати участь радник та його афільовані особи, а саме:

юридичні особи, які безпосередньо або опосередковано володіють (або мають право на придбання за договором) 10 (десятьма) або більше відсотками акцій (паїв, часток) радника;

юридичні особи, в статутному фонді (капіталі) яких радник безпосередньо або опосередковано володіє (або має право на придбання за договором) 10 (десятьма) або більше відсотками акцій (паїв, часток);

юридичні особи, які безпосередньо або опосередковано мають спільно з радником компанію.

11. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, будуть мати такі значення:

дата проведення конкурсу - визначені Фондом в інформаційному повідомленні день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу;

заява на участь у конкурсі - лист претендента, що містить чітко сформульовану зацікавленість в участі в конкурсі, до якого додаються кваліфікаційні документи;

зустрічні зобов'язання держави - зобов'язання щодо реструктуризації заборгованості компаній, встановлення тарифів на електричну енергію та послуги компаній, передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого в державній власності, з правом його наступного викупу тощо;

інструкція - деталізована процедура послідовності подій у процесі конкурсного продажу пакетів акцій, обов'язкова для виконання учасниками конкурсу;

інформаційний меморандум - документ, що готується радником з метою ознайомлення потенційного інвестора із компанією, пакети акцій якої пропонуються для продажу. Складається на підставі фактичних даних щодо правового та майнового стану, фінансово-економічних показників господарської діяльності кожної компанії і містить відомості про технічні характеристики виробництва, ринки збуту, організаційну структуру компанії тощо;

інформаційне повідомлення - офіційне оголошення Фонду про проведення конкурсу, метою якого є запрошення потенційних покупців взяти участь у конкурсі, опубліковане в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - "Відомості приватизації", що містить основну інформацію щодо проведення конкурсу;

кваліфікаційні вимоги - критерії, яким претендент повинен відповідати для того, щоб бути визнаним конкурсною комісією учасником конкурсу та бути допущеним до участі у конкурсі;

кваліфікаційні документи - пакет документів, що подається претендентом у відповідності до інформаційного повідомлення до Фонду та підтверджує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на підставі розгляду цих документів конкурсною комісією приймається рішення щодо визнання претендента учасником конкурсу;

конкурсна комісія - створений Фондом колегіальний орган для відбору Учасників конкурсу, ­рунтуючись на їх відповідності кваліфікаційним вимогам, та розгляду конкурсних пропозицій;

компанія - енергопостачальна чи енергогенеруюча компанія, визначена відповідно з додатком до Указу Президента України "Про деякі питання приватизації об'єктів електроенергетичного комплексу" від 02.08.99 N 944/99;

конкурс - конкурентний спосіб продажу пакетів акцій компаній, за яким переможцем визнається учасник конкурсу, який відповідає кваліфікаційним вимогам, взяв на себе зобов'язання, визначені умовами конкурсу, та запропонував найвищу ціну за пакет акцій;

конкурсна гарантія - грошовий внесок, що вноситься учасником конкурсу на рахунок Фонду, або банківська гарантія на користь Фонду, яка надається для участі в конкурсі як засіб забезпечення дотримання учасником конкурсу правил, визначених інструкцією;

(абзац тринадцятий пункту 11 в редакції наказу Фондудержавного
майна України, Антимонопольного комітету України, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства палива
та енергетикиУкраїни від 03.11.2000 р. N 2284/16/334/49)

конкурсна пропозиція - безумовна та незмінна пропозиція учасника конкурсу щодо ціни придбання пакета акцій на умовах остаточного проекту договору купівлі-продажу;

остаточний проект договору купівлі-продажу - проект договору купівлі-продажу, визначений Фондом з урахуванням зауважень та пропозицій учасників конкурсу до проекту договору купівлі-продажу, який підлягає підписанню з переможцем конкурсу;

пакет конкурсної документації - пакет документів, який надається учасникам конкурсу та містить розширену інформацію щодо умов, правил та інструкцій конкурсного процесу та детальні характеристики компанії;

переможець конкурсу - учасник конкурсу, який погодився підписати остаточний проект договору купівлі-продажу та запропонував найвищу ціну за пакет акцій;

початкова ціна - ціна пакета акцій, що визначається Фондом з урахуванням рекомендації радника, нижче якої пакет акцій не може бути проданий;

претендент - потенційний покупець, у якого Фонд прийняв заяву щодо участі в конкурсі та кваліфікаційну документацію;

радник - юридична особа (консорціум юридичних осіб), яка за окремим договором з Фондом надає послуги в процесі підготовки, організації та проведення конкурсу;

умови конкурсу - суттєві умови продажу пакета акцій (включно з Кваліфікаційними вимогами) та зустрічні зобов'язання держави (у разі їх наявності);

учасник конкурсу - претендент, кваліфікаційні документи якого визнані такими, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

12. Порядок і терміни внесення, використання та повернення конкурсної гарантії, а також випадки, за яких конкурсна гарантія не повертається учаснику конкурсу, визначаються інструкцією.

Суб'єкти конкурсу та їх компетенція

13. Підготовка та проведення конкурсу здійснюється Фондом. У процесі підготовки кваліфікаційних вимог, умов конкурсу Фонд співпрацює з Міністерством палива та енергетики України (далі - Мінпаливоенерго), Антимонопольним комітетом України (далі - АМК), Національною комісією з регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

14. Умови конкурсів затверджуються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) за поданням Фонду за погодженням з АМК, Мінпаливоенерго, ДКЦПФР.

15. До основних функцій Фонду належать:

1) прийняття рішення про терміни проведення конкурсу;

2) прийняття рішення про залучення радника;

3) утворення конкурсної комісії;

4) визначення початкової ціни пакета акцій;

5) погодження умов конкурсу з відповідними державними органами управління та підготовка проекту рішення КМУ про затвердження умов конкурсу;

6) підготовка, затвердження та забезпечення публікації інформаційного повідомлення;

7) забезпечення компанією подання до АМК інформації про емітента, що передбачена пунктом 18.3 Положення про економічну концентрацію, затвердженого розпорядженням від 18.02.2000 N 31-р.

8) забезпечення підписання потенційними учасниками конкурсу договору про конфіденційність отриманої ними інформації про компанію;

9) забезпечення конкурсної комісії всіма необхідними для роботи документами, приміщенням для проведення її засідань, засобами зв'язку, канцелярським приладдям тощо;

10) підготовка затвердження та видання учасникам конкурсу конкурсної документації;

11) підготовка, затвердження та опублікування інструкції;

12) надання відповідей на запити щодо відомостей, які містяться в інформаційному повідомленні, інструкції та конкурсній документації;

13) забезпечення рівноправного доступу учасників конкурсу до інформації про компанію;

14) забезпечення прийняття, реєстрації, конфіденційного зберігання конвертів із кваліфікаційними документами та передачі їх до конкурсної комісії;

15) прийняття, реєстрація заяви претендентів про відкликання кваліфікаційних документів;

16) затвердження списку учасників конкурсу і повідомлення претендентів про результати кваліфікаційного відбору;

17) затвердження в установленому цим Положенням порядку документів, підготовлених конкурсною комісією;

18) співпраця з центральними органами виконавчої влади та КМУ щодо виконання державою умов конкурсу;

19) проведення переговорів з учасниками конкурсу щодо проекту договору купівлі-продажу пакета акцій та забезпечення приймання, реєстрації, аналізу та зберігання проектів остаточних договорів купівлі-продажу;

20) затвердження результатів конкурсу (визначення переможця конкурсу);

21) опублікування інформаційного повідомлення про підсумки конкурсу;

22) укладення договору-доручення з переможцем конкурсу, за погодженням з Мінпаливоенерго, у випадку, коли за умовами конкурсу переможцю передається в управління державний пакет акцій;

23) укладення договору купівлі-продажу;

24) складання акта приймання-передачі пакета акцій;

25) видання розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів;

26) виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України.

16. Для проведення конкурсу Фондом створюється конкурсна комісія, статус, права і обов'язки якої визначаються цим Положенням.

Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

законність;

колегіальність;

повнота розгляду кваліфікаційних документів відповідно до встановлених кваліфікаційних вимог конкурсу;

об­рунтованість прийнятих рішень;

рівність усіх претендентів та учасників конкурсу перед Комісією;

незалежність членів конкурсної комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також претендентів та учасників конкурсу);

професійність членів конкурсної комісії.

17. Конкурсна комісія призначається для проведення конкурсу в складі 7 осіб, а саме:

представника Фонду (на рівні заступника Голови Фонду) - голова комісії;

представника Фонду - відповідальний секретар конкурсної комісії;

представника Мінпаливоенерго (на рівні заступника Міністра);

представника Мінпаливоенерго (фахівця);

представника обласної державної адміністрації за місцезнаходженням об'єкта приватизації (за згодою);

представника АМК;

представника НКРЕ. 18. На час роботи в конкурсній комісії за її членами зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток згідно з чинним законодавством України.

19. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка не підписала заяви про відсутність конфлікту інтересів (її особистої зацікавленості) щодо результатів конкурсу, якою вона засвідчує відсутність власної зацікавленості в результатах конкурсу чи особистих або ділових зв'язків, які, в разі їх оприлюднення, можуть викликати сумнів щодо неупередженості відповідного члена конкурсної комісії в процесі прийняття рішень у процедурі проведення конкурсу та визначення учасника конкурсу, який запропонував найвищу ціну.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
державного майна України, Антимонопольного комітету України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства
палива та енергетики України від 03.11.2000 р. N 2284/16/334/49)

20. Склад конкурсної комісії затверджується наказом Фонду.

21. Фонд направляє в організації та установи письмові запити щодо визначення кандидатур до складу конкурсної комісії. Делегування представників до складу комісії є обов'язковим для керівництва організацій та установ. На протязі трьох робочих днів з дня одержання запиту організації та установи направляють до Фонду відомості про кандидатури до складу конкурсної комісії (прізвище, ім'я та по батькові, посада, контактний телефон, факс).

22. Рішення конкурсної комісії оформляються протоколами протягом останнього дня відповідного засідання конкурсної комісії, які підлягають затвердженню Фондом на наступний робочий день після засідання конкурсної комісії.

23. До основних повноважень конкурсної комісії відносяться:

розкриття конвертів з кваліфікаційними документами та перевірка їх на відповідність кваліфікаційним вимогам;

надання Фонду пропозицій щодо визнання претендентів учасниками конкурсу на підставі відповідності їх кваліфікаційних документів кваліфікаційним вимогам;

оголошення конкурсних пропозицій учасників конкурсу, занесення в протокол конкурсних пропозицій учасників конкурсу та визначення учасника конкурсу, який запропонував найвищу ціну.

24. Комісія має право звертатися по допомогу до спеціалістів, радників та експертів, що залучені на договірних умовах Фондом до роботи з підготовки та проведення конкурсу.

25. Комісія зобов'язана проводити засідання комісії, дотримуючись вимог чинного законодавства України, визначати переможця виключно за критеріями, встановленими цим Положенням, сприяти забезпеченню рівних умов для всіх претендентів та учасників конкурсу.

26. Члени комісії не мають права вести поза межами засідань комісії переговори з претендентами та учасниками конкурсу, мати майнові та немайнові стосунки з претендентами та учасниками конкурсу.

27. Усі члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за розголошення інформації, яка міститься у кваліфікаційних документах претендентів та їх кількість, про режим роботи, склад та членів комісії.

28. Комісія стає до роботи з моменту підписання наказу про її створення. Усі зміни щодо складу комісії вносяться відповідними наказами Фонду.

29. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова комісії. Голова скликає та головує на засіданнях комісії, в межах своєї компетенції дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів комісії, спеціалістів, радників та експертів, які залучені до роботи комісії, організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії, представляє комісію у відносинах з установами та організаціями. Голова комісії зобов'язаний оповістити всіх її членів про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення. Оповіщення проводиться поштою, телефонограмою, факсом або електронною поштою.

30. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду Комісією та правильність ведення протоколів засідань комісії.

31. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження й доручення голови, а в разі відсутності на засіданні - повинні надавати письмові пояснення на ім'я голови.

32. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 5 членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного протоколу. Рішення комісії оформляються протоколами, що підписуються всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, та подаються на затвердження до Фонду.

33. Засідання комісії з перевірки кваліфікаційних документів на відповідність кваліфікаційним вимогам є закритим, але комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях усні пояснення претендентів щодо своїх кваліфікаційних документів, а також пояснення спеціалістів, радників та експертів, залучених до її роботи.

34. Діяльність комісії припиняється наказом Фонду після затвердження результатів конкурсу або в разі, якщо конкурс не відбувся.

35. З метою використання світового досвіду приватизації об'єктів електроенергетичної галузі, залучення міжнародних промислових інвесторів та забезпечення прозорості приватизаційних процесів до підготовки та проведення конкурсів Фондом може залучатися радник.

36. Залучення радника здійснюється відповідно до чинної процедури конкурсного відбору радників.

37. Радник для підготовки та проведення конкурсу з продажу пакетів акцій компаній повинен мати досвід продажу об'єктів електроенергетичного комплексу на міжнародних ринках, на ринках, що розвиваються, у країнах Східної Європи, СНД та України.

38. Зміст та обсяг повноважень радника визначаються в кожному конкретному випадку на підставі відповідного договору.

39. Фонд та комісія при виконанні своїх функцій за цим Положенням забезпечують рівні права та можливості претендентам та учасникам конкурсу щодо реалізації ними своїх інтересів у ході підготовки та проведення конкурсу.

Підготовка та проведення конкурсу

40. Рішення про конкурсний продаж пакета акцій компанії приймається Фондом на підставі плану розміщення акцій з урахуванням кон'юнктури ринку та вивчення попиту потенційних покупців.

41. На підставі рішення про продаж пакета акцій за конкурсом Фонд розпочинає заходи щодо підготовки до проведення конкурсу. З цією метою Фонд:

узгоджує з Мінпаливоенерго та НКРЕ необхідність визначення умов конкурсу щодо зустрічних зобов'язань держави в частині сприяння реструктуризації заборгованості компаній (Мінпаливоенерго), встановлення тарифів на електричну енергію та послуги компаній (НКРЕ), передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого в державній власності, або його частини (Мінпаливоенерго), а також інші умови;

з урахуванням пропозицій Мінпаливоенерго та НКРЕ готує проект рішення КМУ про затвердження умов конкурсу;

на підставі затверджених КМУ умов конкурсу готує та затверджує пакет конкурсної документації, інструкцію та інформаційне повідомлення;

повідомляє АМК та НКРЕ про проведення конкурсу та направляє їм відомості щодо компанії відповідно до вимог антимонопольного законодавства та нормативних документів НКРЕ;

безпосередньо або з залученням радника забезпечує здійснення рекламних та маркетингових заходів, у тому числі презентації в Україні та за її межами щодо компаній, пакети акцій яких пропонуються до продажу;

не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевої дати подання заяв щодо участі в конкурсі утворює комісію.

42. Пакет конкурсної документації включає (але не обмежується ними) такі документи:

копії установчих документів компанії;

копії фінансових звітів компанії за останніх два роки та за останній звітний період;

зразок заяви про відвідання компанії;

копії планів розміщення акцій компанії та хід продажу акцій на час проведення конкурсу;

інформаційний меморандум;

інструкцію;

проект договору купівлі-продажу;

нормативні документи щодо отримання згоди АМК та НКРЕ на придбання пакета акцій.

43. Підготовка та затвердження тексту інформаційного повідомлення здійснюється окремо від конкурсної документації. Текст інформаційного повідомлення повинен містити обов'язково інформацію щодо:

основних характеристик компаній та пакетів акцій, що пропонуються до продажу;

кінцевої дати подання заяв щодо участі в конкурсі;

кваліфікаційних вимог;

а також контактні телефони, факс, адресу електронної пошти Фонду і радника та іншу інформацію.

44. Офіційною публікацією інформаційного повідомлення вважається повідомлення, надруковане українською мовою в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - "Відомості приватизації". З метою розширеного інформування потенційних учасників конкурсного відбору Фонд може здійснити публікацію за допомогою глобальної електронної мережі "Інтернет" та в інших вітчизняних та іноземних засобах масової інформації українською та іншими мовами.

45. Проведення Фондом індивідуальних презентацій потенційним покупцям обмежується датою офіційної публікації інформаційного повідомлення.

46. З моменту офіційної публікації інформаційного повідомлення і до визначення Фондом остаточного проекту договору купівлі-продажу, Фонд забезпечує можливість рівного доступу учасників до інформації стосовно компаній шляхом організацій інформаційних кімнат, відвідання компаній тощо.

Кваліфікаційний відбір учасників конкурсу

47. Засідання комісії з розгляду кваліфікаційних документів на відповідність кваліфікаційним вимогам проводиться на наступний день після визначеної в інформаційному повідомленні кінцевої дати подання претендентами заяв щодо участі в конкурсі. Фонд забезпечує своєчасну передачу до комісії всіх документів, що отримані від претендентів.

48. Відкриття конвертів з кваліфікаційними документами здійснюється на закритому засіданні комісії, під час якого вивчаються документи на відповідність кваліфікаційним вимогам, які були опубліковані в інформаційному повідомленні.

49. За результатами розгляду кваліфікаційних документів претендентів на їх відповідність кваліфікаційним вимогам конкурсна комісія складає протокол і подає його на затвердження Фонду.

50. Тривалість процедури визначення списку учасників конкурсу залежить від кількості поданих претендентами заяв щодо участі в конкурсі, але не може перевищувати трьох робочих днів. Протокол комісії щодо визначення списку учасників конкурсу затверджується Фондом на наступний день.

51. Протягом трьох робочих днів з моменту затвердження списку учасників конкурсу Фонд повідомляє кожного з претендентів про результати кваліфікаційного відбору учасників конкурсу. Включення претендента до списку учасників конкурсу є підставою для надання йому конкурсної документації.

52. У разі виявлення недостовірності відомостей, наданих в складі кваліфікаційних документів, Фонд, до дати конкурсу, приймає рішення щодо позбавлення статусу учасника конкурсу особи, яка надала недостовірні кваліфікаційні документи, та повідомляє відповідні органи регулювання діяльності аудитора учасника конкурсу, який надав недостовірну інформацію.

Визначення остаточного проекту договору купівлі-продажу

53. Порядок, умови та терміни опрацювання пропозицій учасників конкурсу визначаються в інструкції.

54. Опрацьований Фондом остаточний проект договору купівлі-продажу, до якого не можуть бути внесені зміни, надається учасникам конкурсу.

55. Не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу учасник конкурсу повинен подати до Фонду проект остаточного договору купівлі-продажу, кожна сторінка якого повинна бути скріплена підписом уповноваженої особи учасника конкурсу, як підтвердження того, що даний проект буде безумовно підписано ним в разі визнання його переможцем конкурсу.

Разом з остаточним проектом договору купівлі-продажу учасник конкурсу надає:

копію згоди НКРЕ на придбання пакета акцій;

копію рішення АМК про надання згоди (повідомлення про надання згоди відповідно до пункту Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) на придбання - у разі, коли в результаті можливого придбання учасником конкурсу одного або декількох пакетів акцій будуть виконані умови надання згоди АМК, передбачені пунктом 32 Положення про контроль за економічною концентрацією;

копію попередніх висновків АМК стосовно можливості надання згоди АМК на придбання - у разі, коли в результаті можливого придбання учасником конкурсу одного або декількох пакетів акцій можуть бути не виконаними умови надання згоди АМК, передбачені пунктом 32 Положення про контроль за економічною концентрацією. У попередніх висновках АМК чітко визначає, на придбання яких саме пакетів акцій та за яких умов учасник конкурсу може отримати згоду АМК у випадку перемоги такого учасника конкурсу;

документ, що підтверджує наявність конкурсної гарантії.

(пункт 55 доповнено абзацом шостим згідно з наказом Фонду
державного майна України, Антимонопольного комітету України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства
палива та енергетики України від 03.11.2000 р. N 2284/16/334/49)

56. Внесення учасником конкурсу будь-яких змін до проекту остаточного договору купівлі-продажу або ненадання документів, зазначених в пункті 55 цього Положення, є підставами для недопущення його Фондом до подання конкурсних пропозицій.

(пункт 56 в редакції наказу Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, Міністерства палива
та енергетики України від 03.11.2000 р. N 2284/16/334/49)

Процедура конкурсу, визначення переможця

57. Дата, час та місце подання конкурсних пропозицій визначаються в інформаційному повідомленні.

58. До надання конкурсних пропозицій допускаються учасники конкурсу, які надали Фонду остаточний проект договору купівлі-продажу, кожна сторінка якого скріплена підписом уповноваженої особи учасника конкурсу, копію згоди НКРЕ, копію рішення АМК про надання згоди на придбання пакета акцій компанії, на яку подається конкурсна пропозиція (повідомлення про надання згоди відповідно до пункту 45 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки), або копію попередніх висновків АМК та документ, що підтверджує наявність конкурсної гарантії, які визначені у пункті 55 Положення.

(абзац перший пункту 58 в редакції наказу Фонду державногомайна
України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, Міністерства палива та енергетики
України від 03.11.2000 р. N 2284/16/334/49)

Список учасників конкурсу, допущених до подачі конкурсних пропозицій, затверджуються Фондом.

59. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання. На цьому засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації, учасників та інші зацікавлені особи. Уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції у запечатаних непрозорих конвертах. Конкурсна комісія реєструє в протоколі засідання кожного учасника конкурсу, який подає конкурсну пропозицію.

60. По закінченні часу внесення конкурсних пропозицій голова комісії відкриває конверти з конкурсними пропозиціями й оголошує їх зміст. До розгляду не приймаються конкурсні пропозиції, які нижче визначеної Фондом початкової ціни пакета акцій. Такі пропозиції заносяться в протокол з відміткою, що їх не розглядали.

61. Конкурсні пропозиції кожного учасника вносяться до протоколу засідання комісії. Рішенням комісії переможцем конкурсу визначається той учасник, який запропонував за пакет акцій найвищу ціну.

62. Протягом двох робочих днів після дати проведення конкурсу Фонд затверджує результати конкурсу і переможця конкурсу та повідомляє АМК про учасників конкурсу, що посіли перше та друге місця та надали копії висновків АМК, визначені у п. 55.

63. Якщо переможцем конкурсу було визнано учасника конкурсу, який має тільки попередній висновок АМК, як це зазначено в пункті 54, то протягом трьох робочих днів з дня затвердження такого учасника переможцем конкурсу він повинен звернутися до АМК за отриманням згоди АМК на придбання пакета акцій або пакетів акцій.

64. Протягом семи робочих днів з дня звернення переможця конкурсу до АМК, АМК повинен видати згоду на придбання таким переможцем конкурсу пакета акцій або пакетів акцій. АМК може відмовити у видачі згоди на придбання пакета акцій переможцем конкурсу тільки за умови, що буде встановлено надання недостовірної інформації таким переможцем конкурсу або інші порушення вимог чинного антимонопольного законодавства.

65. У випадку ненадання АМК своєї згоди на придбання пакета акцій переможцем конкурсу, такому переможцю повертається конкурсна гарантія в терміни, визначені для повернення конкурсної гарантії в цьому Положенні. При цьому Фонд визначає нового переможця конкурсу, яким стає учасник конкурсу, посівший друге місце, як це визначено в пункті 67.

Процедура укладення договору купівлі-продажу

66. Підписання договору купівлі-продажу між переможцем конкурсу та Фондом здійснюється не пізніше десяти робочих днів з дати затвердження результатів конкурсу Фондом. Підписанню підлягає текст остаточного проекту договору купівлі-продажу, скріпленого підписом уповноваженої особи переможця конкурсу, з зазначенням в ньому запропонованої переможцем ціни пакета акцій.

67. Якщо п