A A A K K K

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо інформаційної взаємодії "

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“     ”                       2016р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін додеяких законів України

щодо інформаційної взаємодії
 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законів України:

 

1. Статтю 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №  31-32, ст.  263 із наступними змінами)  доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

«12. Суб’єкти управління об’єктами державної власності, визначені у Законі України «Про управління об’єктами державної власності», забезпечують передачу до технічного адміністратора Єдиного державного реєстру ідентифікаційних кодів державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно, що належать до сфери його управління.

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру забезпечує передачу до інформаційних систем суб’єктів управління об’єктами державної власності, зазначених в абзаці першому цієї частини, відомостей щодо юридичної особи з Єдиного державного реєстру, відповідно до отриманих ідентифікаційних кодів державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно, що належать до сфери його управління.».

 

2. Абзац перший частини другої статті 12 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) після слів «у сфері земельних відносин» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,».

 

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                        В. Гройсман

 

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу