A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Наказ ФДМУ Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.04.2016                                        Київ                                      № 893

 

 

Про проведення перевірки,
передбаченої Законом України
«Про очищення влади»

 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон),Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 563, та Плану проведення перевірок відповідно до Закону, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у Фонді державного майна України(далі – Фонд) перевірку, передбачену Законом (далі – перевірка), співробітників структурних підрозділів Фонду(відповідно до Додатку 1), визначивши 23 травня 2016 року днем початку проведення перевірки.

2. Управлінню взаємозв’язків з громадськістю та редакційної діяльності розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті Фонду в підрозділі «Нормативні документи» розділу «Очищення влади» у день його прийняття.

3. Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції (далі – Відділ) забезпечити ознайомлення керівників структурних підрозділів Фонду з наказом у день йогоприйняття.

4. Керівникам структурних підрозділів Фонду забезпечити ознайомлення з наказом (під особистий підпис) підпорядкованих працівників, у тому числі співробітників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняний)) у день його прийняттята надати до Відділу інформацію про ознайомлення з наказом, а також податиінформацію стосовно працівників структурних підрозділів Фонду, щодо яких проводилась/проводиться/проведена перевірка іншими державними органами та Фондом (відповідно до Додатку 2).

5. Працівникам Фонду, щодо яких не розпочато перевірку, подати (відповідно графіку уДодатку 1) не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки до Відділу власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них (форма заяви затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, додаток 1 або 2 до постанови, розміщена на диску T:\DEPARTMENTS\Dep-53), а також копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по  батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

- декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік;

- трудової книжки.

6. Відділу  протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, або на підставі наданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей, перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених ч. 3 ст. 1 Закону, на основі критеріїв, визначених п. 1-8 ч. 2п. 1 і 2 ч. 4 ст. 3 Закону.

7. Відділу протягом трьох робочих днів після одержання заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Фонду інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова Фонду                                                                       І. Білоус

 

 

 

Додаток 1 до наказу

Фонду державного майна України

від 29.04.2016 № 893

 

Графік рекомендованої черговості подання заяв працівниками стосовно яких проводиться перевірка відповідно до Закону України «Про очищення влади»

 

№ п/п

Назва структурного підрозділу

Термін прийняття заяв

1.

Відділ забезпечення діяльності Голови Фонду

 

 

 

24 - 25 травня 2016 року

2.

Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції

3.

Режимно-секретний сектор

4.

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

5.

Управління внутрішнього аудиту

6.

Управління внутрівідомчого контролю

7.

Управління з питань контролю за договірною діяльністю

8.

Департамент забезпечення діяльності Фонду

 

 

26 - 27 травня 2016 року

9.

Управління кадрової роботи

10.

Управління документального забезпечення та контролю

11.

Управління адміністративно-господарської роботи

12.

Управління економічного аналізу

13.

Сектор організації та супроводження роботи колегії

14.    Департамент забезпечення діяльності Фонду

Департамент орендних відносин

 

 

 

30 - 31 травня 2016 року

15.

Департамент комунікаційного забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження державним майном

16.

Управління взаємозв’язків з громадськістю та редакційної діяльності

17.

Управління з питань розпорядження державним майном

18.

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

19.

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

02 - 03 червня 2016 року

20.

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

21.

Відділ євроінтеграції та взаємозв’язків з міжнародними організаціями

 

 

 

 

Додаток 2 до наказу

Фонду державного майна України

від 29.04.2016 № 893

 

 

Ознайомлення працівників Фонду з

наказом від __________ № ______ «Про проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

Назва структурного підрозділу

№ з/п

ПІБ

Посада

Підпис

Дата ознайомлення

Причини не ознайомлення

Перевірка

проводилась/проводиться/проведена назва державного органу/ Фондом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного

підрозділу                                    _______________                            ПІБ   

                                                            (підпис)