A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Плану заходів Фонду державного майна України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

        09.06.2017                                   Київ                                     № 947 

 

Про затвердження Плану заходів
Фонду державного майна України
з
 виконання плану пріоритетних
дій Уряду на 2017 рік

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  03 квітня 2017 року № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Фонду державного майна України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Фонду державного майна України відповідно до своєї компетенції (далі – Фонд) забезпечити :

1) виконання Плану заходів;

2) досягнення цільових кількісних показників, яких передбачається досягнути до кінця 2017 року і в середньостроковій перспективі, наведених у додатку 1до цього наказу.

3. Керівникам структурних підрозділів Фонду у разі неможливості забезпечення виконання у визначений Планом заходів строк завдань за 10 днів до закінчення строку подавати Кабінету Міністрів України обґрунтовані пропозиції щодо перенесення строку у межах 2017 року для розгляду на засіданні відповідного урядового комітету.

4. Керівникам структурних підрозділів Фонду щокварталу до 25 числа останнього місяця та у тижневий строк  після завершення 2017 року надавати Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади інформацію про виконання Плану заходів у паперовому та електронному вигляді (тел. 36-13, e-mail: ulia@spfu.gov.ua).

5. Департаменту приватизації та Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави надавати щокварталу до 25 числа останнього місяця  та у тижневий строк  після завершення 2017 року Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади в паперовому та електронному вигляді (тел. 36-13, e-mail: ulia@spfu.gov.ua) відповідно до своєї компетенції звіт/інформацію про результати діяльності щодо виконання Плану заходів та досягнення цільових кількісних показників, яких передбачається досягнути до кінця 2017 року відповідно до вимог, наведених у додатку 2до цього наказу.

6. Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади за результатами узагальнення інформації структурних підрозділів Фонду надавати Кабінету Міністрів України щокварталу до 5 числа наступного місяця та у місячний строк після завершення 2017 року звіт/інформацію  про результати діяльності щодо виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та досягнення цільових кількісних показників, яких передбачається досягнути до кінця 2017 року.

7. Заступникам Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків забезпечити контроль за виконанням завдань Плану заходів за відповідними напрямами роботи Фонду.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

     В. о. Голови Фонду                                                         Д. Парфененко

 

ДОДАТОК