A A A K K K

Про заміну члена наглядової ради акціонерного товариства «Науково - дослідний і проектно - конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2019                                         Київ                                  №  802

 

 

Про заміну члена наглядової ради
акціонерного товариства
«Науково - дослідний і  проектно
- конструкторський  інститут атомного
та енергетичного насособудування»

 

           Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про Фонд державного майна України», «Про управління об’єктами державної власності», статуту акціонерного товариства  «Науково - дослідний і  проектно - конструкторський  інститут  атомного та енергетичного насособудування»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Замінити  Погорілко Надію Миколаївну - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна Україна у складі наглядової ради  акціонерного товариства «Науково - дослідний і  проектно - конструкторський  інститут  атомного та енергетичного насособудування» на представника акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна Українау складі наглядової ради цього акціонерного товариства – Сачівка Андрія Івановича – заступника директора Департаменту забезпечення діяльності Фонду державного майна України.

 

2. Припинити повноваження відкликаного члена наглядової ради  акціонерноготовариства«Науково - дослідний і  проектно - конструкторський  інститут  атомного та енергетичного насособудування»Погорілко Надії Миколаївни.

 

3. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави направити на адресу акціонерноготовариства «Науково - дослідний і  проектно - конструкторський  інститут  атомного та енергетичного насособудування» письмове повідомлення про заміну члена наглядової ради товариства, для набуття ним повноважень.

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.     

 

 

   Заступник Голови Фонду                                                  Олена КОРОТКА