A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Постанова Ради Міністрів Української РСР від 23 квітня 1960 № 606 «Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства охорони здоров’я УРСР»

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
П О С Т А Н О В А від 23 квітня 1960 р. N 606 Київ 
Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства охорони здоров'я УРСР 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Ради Міністрів УРСР 
N 271 ( 271-71-п ) від 14.06.71
 N 153 ( 153-86-п ) від 22.04.86 )
 

   З метою  дальшого  поліпшення  організації  відпочинку і 
санаторно-курортного обслуговування трудящих і підвищення ролі 
профспілок у цій важливій справі та на виконання постанови Ради 
Міністрів Союзу РСР від 10 березня 1960 року N 335 "Про передачу 
профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку", Рада Міністрів 
Української РСР п о с т а н о в л я є: 

   1. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я УРСР передати до 
1 травня 1960 року Українській республіканській Раді профспілок: 

   а) всі діючі госпрозрахункові санаторії (крім туберкульозних) 
загальною кількістю 73 об'єкти на 23586 ліжок, 92  будинки 
відпочинку на 20997 ліжок, 8 санаторних пансіонатів на 1510 ліжок, 
курортні поліклініки, які знаходяться  у  віданні  Головного 
управління курортів, санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства 
охорони здоров'я УРСР, згідно з додатками NN 1, 2, а також 
санаторії (крім туберкульозних) і будинки відпочинку, що будуються 
для цього Управління; 

   б) Головне  республіканське  і  територіальні  управління 
курортів, санаторіїв і будинків відпочинку з усіма підприємствами 
і організаціями, що знаходяться у їх віданні, та курортні контори, 
згідно з додатком N 3. 

   Передачу профспілкам   штатів   управлінського  апарату 
республіканського і територіальних курортних управлінь, фонду 
персональних надбавок, що сплачуються їх працівникам, та лімітів 
на найом легкового автотранспорту  здійснити  пропорціонально 
кількості об'єктів, що передаються, згідно з додатком N 4. 

   2. Передачу  у  відання  профспілкових органів курортних 
установ, санаторіїв, будинків відпочинку та інших підприємств і 
організацій здійснити безоплатно, з усім обладнанням, транспортом. 
допоміжними підприємствами і підсобними господарствами, спорудами, 
жилими будинками, земельними ділянками, парками за станом на 
1 січня 1960 року, а також асигнуваннями на їх утримання, планами 
з  праці, фондами персональних надбавок, капіталовкладеннями, 
фондами на всі види матеріалів і лімітами на проектування за 
планом на 1960 рік, невикористаними централізованими коштами 
курортного збору і амортизаційного фонду та іншими коштами по 
балансу на 1 січня 1960 року. 

   3. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР за участю 
Української республіканської Ради профспілок внести в план і 
бюджет Української РСР на 1960 рік зміни, що випливають із цієї 
постанови. 

   4. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я УРСР: 

   а) поліпшити медичний відбір осіб  для  направлення  на 
санаторно-курортне лікування; 

   б) покласти  на  науково-дослідні  інститути Міністерства 
охорони здоров'я УРСР обов'язки по вивченню курортних ресурсів, 
розробці нових методів лікувально-профілактичного використання 
курортних факторів і питань  організації  санаторно-курортної 
справи; 

   в) подавати  науково-методичну  і консультативну допомогу 
санаторно-курортним установам; 

   г) щорічно за заявками Української республіканської Ради 
профспілок направляти лікарів та інших медичних працівників з 
числа тих, що закінчили вищі і середні медичні учбові заклади, для 
роботи в санаторно-курортних установах; виділяти профспілковим 
організаціям для підготовки і перепідготовки лікарських кадрів 
санаторіїв і будинків відпочинку необхідну кількість путівок до 
інститутів удосконалення лікарів, а також робочі місця у клініках 
і науково-дослідних установах; 

   д) постачати   у   раніш   встановленому   порядку 
санаторно-курортним установам медичне обладнання і медикаменти. 

   5. Держплану УРСР разом  з  Укрпрофрадою,  Міністерством 
фінансів УРСР і Міністерством охорони здоров'я УРСР: 

   - до 1 травня 1960 року визначити обсяги капіталовкладень та 
джерела фінансування на нове  будівництво,  реконструкцію  і 
благоустрій  санаторно-курортних  об'єктів  на 1960 рік, які 
залишаються у віданні Міністерства охорони здоров'я УРСР і які 
передаються Українській республіканській Раді профспілок; 

   - підготувати в двомісячний строк для подання Держплану СРСР 
погоджені пропозиції по  обсягах  капітальних  вкладень,  що 
передаються профспілкам для будівництва санаторіїв і будинків 
відпочинку, на 1961 - 1965 роки, з розбивкою по відповідних роках. 

   6. Встановити, що будівництво нових санаторіїв, будинків 
відпочинку та інших санаторно-курортних будівель і споруд, а також 
їх впорядкування, реконструкція і ремонт здійснюються будівельними 
організаціями раднаргоспів, виконкомів місцевих Рад депутатів 
трудящих, міністерств, відомств і санаторно-курортних управлінь. 

   7. У зв'язку з переведенням з 1 липня 1960 року всіх 
госпрозрахункових санаторіїв для лікування хворих на туберкульоз 
на державний бюджет з фінансуванням цих санаторіїв за рахунок 
бюджетів союзних республік, зобов'язати Міністерство фінансів УРСР 
спільно з Українською республіканською  Радою  профспілок  і 
Міністерством охорони  здоров'я  УРСР  визначити до 1 травня 
1960 року суму витрат на утримання зазначених санаторіїв, а також 
пансіонатів для матерів з дітьми, що перенесли поліомієліт, 
потрібну до кінця 1960 року, для подання пропозицій про джерела 
покриття  цих  витрат  Міністерству  фінансів СРСР, ВЦРПС і 
Міністерству охорони здоров'я СРСР. 

   8. Доручити Міністерству охорони здоров'я УРСР разом  з 
Міністерством  Фінансів  УРСР  в  місячний строк підготували 
пропозиції про урівняння норм харчування для хворих на туберкульоз 
в  санаторіях, які перебувають на госпрозрахунку і тих, що 
утримуються за рахунок державного бюджету, а також про виділення 
асигнувань на благоустрій курортних територій, що залишаються у 
віданні Міністерства охорони здоров'я УРСР, для подання Раді 
Міністрів Союзу РСР. 

   9. Для  керівництва  дитячими  та  протитуберкульозними 
санаторіями, які залишаються в  підпорядкуванні  Міністерства 
охорони здоров'я УРСР, та санаторіями, що утримуються на місцевому 
бюджеті, організувати Управління санаторіями в складі Міністерства 
охорони здоров'я УРСР та управління санаторіями в м. Ялті, 
Кримської області, м. Яремче, Станіславської області та в м. Одесі 
з загальною кількістю адміністративно-управлінського персоналу - 
65 штатних одиниць, згідно з додатками NN 5 - 8. 

   Утримання зазначеного   штату   управлінь   санаторіями 
Міністерства охорони здоров'я УРСР провадити з 1 травня 1960 року 
за рахунок державного бюджету УРСР. 

   10. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я УРСР з фондів 
матеріально-технічного постачання виділених Головному управлінню 
курортів, санаторіїв і будинків відпочинку на 1960 рік, передати 
Українській республіканській Раді профспілок фонди пропорціонально 
кількості об'єктів, що передаються Укрпрофраді, за  винятком 
будівельних і сантехнічних матеріалів, електрокабельних виробів, 
будівельного  устаткування  і  механізмів,  які  передаються 
Укрпрофраді повністю. 

   11. Прийняти до відома, що будівельно-монтажні управління, 
які передаються Укрпрофраді, до кінця 1960 року будуть здійснювати 
капітальне будівництво та капітальні ремонти будівель і споруд 
курортів і санаторіїв, які залишаються у Міністерства охорони 
здоров'я УРСР, згідно з затвердженим планом підрядних робіт на 
1960 рік. 

   12. Для  забезпечення  матеріально-технічного  постачання 
лікувально-профілактичних установ та санаторіїв, які залишаються у 
віданні Міністерства охорони здоров'я УРСР, реорганізувати  з 
1 травня ц. р. контору постачання Кримського облздороввідділу у 
філію Управління постачання Міністерства охорони здоров'я УРСР, 
затвердивши для цієї філії штат в кількості 13 одиниць, згідно з 
додатком N 9, та збільшити штат Управління постачання Міністерства 
охорони здоров'я УРСР на 1 посаду старшого інженера і одну посаду 
інженера. 

   13. Зобов'язати  виконкоми  обласних,  Київської   та 
Севастопольської міських Рад депутатів трудящих всіляко сприяти 
профспілковим органам у справі дальшого поліпшення організації 
відпочинку і санаторно-курортного лікування трудящих, розширення 
мережі здравниць та їх благоустрою. 

   14. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, виконкомів 
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів 
трудящих, що Рада Міністрів СРСР постановою від 10  березня 
1960 року N 335: 

   ( Підпункт "а" пункту 14 втратив чинність в частині права 
ВЦРПС і республіканських рад профспілок змінювати ціни на путівки 
до будинків відпочинку і пансіонатів на підставі Постанови Ради 
Міністрів УРСР N 153 ( 153-86-п ) від 22.04.86 ) а) надала ВЦРПС і 
республіканським Радам профспілок право у відповідності з існуючим 
порядком встановлювати штатні нормативи для підвідомчих курортних 
управлінь, санаторно-курортних установ, будинків відпочинку та 
обслуговуючих їх господарств і організацій в межах плану з праці, 
персональні надбавки до посадових окладів медичним працівникам 
санаторно-курортних установ; змінювати в межах до 10 процентів 
ціни на путівки до санаторіїв, будинків відпочинку і пансіонатів, 
спрямовувати нагромадження санаторно-курортних установ на розвиток 
і поліпшення курортів, санаторіїв і будинків відпочинку, стягувати 
з усіх госпрозрахункових санаторіїв і будинків відпочинку на 
курортах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, курортний 
збір в розмірі 40 крб. з кожної місячної путівки, використовуючи 
суми, що надходять, на благоустрій курортів і вишукування нових 
бальнеологічних ресурсів; 

   б) зобов'язала Держплан СРСР: 

   - передбачати,  починаючи  з  1961  року,  в  річних і 
перспективних планах по бюджету державного соціального страхування 
необхідні капітальні вкладення на будівництво і проектування 
санаторно-курортних установ; 

   - виділяти на будівництво, розширення, ремонт і благоустрій 
санаторіїв і будинків відпочинку необхідні матеріали, обладнання і 
транспорт; 

   ( Підпункт "в" пункту 14 втратив силу в частині надбавок до 
заробітної плати за вислугу років та за майстерність на підставі 
Постанови Ради Міністрів УРСР N 271 ( 271-71-п ) від 14.06.71 ) 
в)   зберегла  за  медичними  та  іншими  працівниками 
санаторно-курортних  установ, що передаються профспілкам, всі 
пільги і переваги, якими вони користувалися в системі міністерств 
охорони здоров'я (пенсійне забезпечення, надбавки до заробітної 
плати за вислугу років та за майстерність, представлення до 
присвоєння  почесного  звання  "Заслужений лікар республіки", 
нагородження значком "Відмінник охорони здоров'я" і т. ін.); 

   г) встановила, що плани розподілу путівок у туберкульозні 
санаторії союзного значення (Крим, Кавказ і інші), які перебувають 
на  державному  бюджеті  союзних  республік,  затверджуються 
Міністерством охорони здоров'я СРСР за погодженням з ВЦРПС. У 
туберкульозні санаторії місцевого значення путівки розподіляються 
міністерствами охорони здоров'я союзних і автономних республік, 
крайовими і обласними відділами охорони здоров'я. 
 

      Голова 
   Ради Міністрів УРСР                Н.КАЛЬЧЕНКО 

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 1 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                  від 23 квітня 1960 року N 606 

               ПЕРЕЛІК 
     санаторіїв, будинків відпочинку і пансіонатів, 
      що передаються Українській республіканській 
       Раді профспілок Міністерством охорони 
             здоров'я УРСР 
 

----------------------------------------------------------------
 Найменування  |     Місце розташування     |Кількість
  санаторіїв,  |                  | ліжок
  будинків   |                  |
 відпочинку і  |                  |
  пансіонатів  |                  |
-----------------+------------------------------------+---------
    1    |         2         |  3
----------------------------------------------------------------
       Євпаторійське територіальне управління 

Санаторії 

"Кримське     Кримська обл., Судацький район,     302 
Примор'я"     с. Щебетівка 

"Восход"     - " - м. Феодосія            370 

"Примор'я"    - " - м. Євпаторія           214 

"Прибій"     - " - - " -               350 

"Октябрь"     - " - - " -               325 

"Ударник"     - " - - " -               485 

ім. Леніна    - " - м. Саки              750 

ім. 40-річчя   - " - м. Євпаторія           300 
Жовтня 

Будинки 
відпочинку 

"Голубой залив"  Кримська обл., Судацький район,     317 
         с. Планерське 

"Строитель"    - " - м. Феодосія            240 

       Закарпатське територіальне управління 

Санаторії 

"Карпати"     Закарпатська обл., Свалявський район  175 

"Синяк"      - " - - " -               150 

"Шаян"      Закарпатська обл., Хустський район   100 

"Поляна"     - " - Свалявський район, с. Поляна   100 

Будинки 
відпочинку 

"Берегвар"    Закарпатська обл., Свалявський район  150 

"Усть-Черное"   - " - Тячівський район         200 

Санаторні 
пансіонати 

"Сейми"      - " - Міжгірський район         100 

"Гірська Тиса"  - " - Рахівський район 

        Київське територіальне управління 

Санаторії 

ім. 1 Травня   місто Київ, Пуща-Водиця         340 

"Україна"     - " - смт Ворзель            115 

"Звезда"     - " - - " -               250 

"Миргород"    Полтавська обл., м. Миргород      300 

Будинки 
відпочинку 

"Труд"      м. Київ, Пуща-Водиця          360 

"Наука"      - " - - " -               165 

ім. Красіна    - " - - " -               250 

"Жовтень"     - " - Конча-Заспа            235 

"Победа"     Київська область, смт Ворзель      250 

"Свобода"     - " - - " -               240 

"Дружба"     - " - - " -               380 

"Іскра"      - " - - " -               150 

"Спартак"     - " - - " -               185 

"Ірпінь"     Київська обл., м. Ірпінь        160 

"Липки"      - " - - " -               100 

"Голубая дача"  - " - - " -               110 

"Боярка"     Київська обл., м. Боярка        185 

"Буча"      - " - смт Буча             115 

"Десна"      Чернігівська обл.,           130 
         Новгород-Сіверський район 

ім. Щорса     - " - м. Сосниця            200 

"Прохорівка"   Черкаська обл., с. Прохорівка      150 

ім. Цюрупи    Житомирська обл., м. Житомир      330 

"Тетерів"     - " - м. Коростишів           250 

"Горный"     Вінницька обл., м. Бронниця       150 

"Авангард"    - " - м. Немирів            325 

"Горбанівський"  Полтавська обл., с. Горбанівка     290 

"Кротенківський" - " - с. Кротенкове           110 

"Буймерівський"  Сумська обл., Охтирський район,     175 
         с. Буймерівка 

Санаторний 
пансіонат 

"Хмільник"    Вінницька обл., м. Хмільник       120 

        Одеське територіальне управління 

Санаторії 

"Наука"      Одеська обл., м. Одеса, Великий     225 
         Фонтан 

"Дружба"     - " - - " - Аркадія           350 

"Украина"     - " - - " - - " -            220 

ім. Чувиріна   - " - - " - - " -            210 

"Примор'я"    - " - - " - - " -            175 

"Росія"      Одеська обл., м. Одеса, Аркадія     650 

ім. Карла Маркса - " - - " - Куяльник          475 

ім. Леніна    - " - - " -               500 

ім. Семашка    - " - - " -               175 

"Юність"     - " - Вел. Фонтан            160 

ім. Горького   - " - - " -               410 

"Якір"      - " - - " -               200 

"Лермонтовський" - " - м. Одеса             450 

"Гопри"      Херсонська обл., м. Гола Пристань    325 

Будинки 
відпочинку 

"Мирний"     Одеська область, м. Одеса, Великий   250 
         Фонтан 

"Красные зори"  - " - - " -               475 

"Слава"      - " - - " -               240 

"Октябрь"     - " - - " -               295 

"Зміна"      - " - - " -               120 

"Родина"     - " - - " -               175 

"Енергетик"    - " - - " -               300 

"Строитель"    - " - - " -               180 

"Золотий берег"  - " - - " -               100 

"Ударник"     - " - - " -               200 

"Маяк"      - " - - " -               525 

"Тінистий"    - " - - " -               180 

"Отрада"     - " - м. Одеса             175 

"Зелений мис"   - " - - " - Чорноморка         300 

"Моряк"      - " - - " - Аркадія           150 

ім. Фрунзе    Херсонська область, м. Цюрупинськ    380 

"Скадовськ"    - " - м. Скадовськ           150 

"Миколаїв"    Миколаївська область, м. Миколаїв    177 

"Красная звезда" Кіровоградська область,         175 
         м. Кіровоград 

Плавучий будинок Річка Дніпро, Херсонський порт     175 
відпочинку 
"Советский Союз" 

Санаторні 
пансіонати 

"Аркадія"     Одеська область, м. Одеса, Аркадія   150 

"Куяльник"    - " - - " - Куяльник          220 

Центральна    - " - м. Одеса             200 
курортна 
поліклініка 

       Слов'янське територіальне управління 

Санаторії 

"Донбас"     Сталінська область, м. Слов'янськ    660 

"Металург"    - " - м. Жданов             650 

"Лісний N 3"   - " - Слов'янський район, с. Банне   350 

ім. Артема    - " - - " -               750 

"Бермінводи"   Харківська область, ст. Пересічна    230 

"Бердянськ"    Запорізька область, м. Бердянськ    350 

"Кирилівка"    Запорізька область, Кирилівка,     250 
         Якимівського району 

"Азов"      - " - м. Бердянськ           150 

Будинки 
відпочинку 

"Лісний N 1"   Сталінська область, Слов'янський    500 
         район, с. Банне 

"Лісний N 2"   - " - - " -               650 

"Ждановський"   - " - м. Жданов             440 

"Мир"       - " - - " -               150 

"Щуровський"   - " - Красно-Лиманський район,     250 
         с. Щурове 

"Чистяківський"  Сталінська область, м. Чистякове    115 

ім. Кірова    - " - м. Амвросіївка          145 

"Високий"     Харківська область, смт Високий     150 

"Харків"     - " - смт Південний           200 

"Верхньо-     Харківська область, Вовчанський     180 
писарівський"   район 

"Коробов хутір"  - " - Зміївський район         230 

"Южный"      - " - смт Південний           160 

"Медик"      - " - м. Люботин            183 

"Люботин"     - " - - " -               125 

ім. Орджонікідзе - " - Зміївський район, с-ще Дачне   260 

"Северный Донец" - " - Чугуївський район,        245 

"Васищеве"    - " - с. Васищеве            180 

ім. XVIII     Запорізька область, с. Великий Луг   250 
партз'їзду 

"Бердянськ"    - " - м. Бердянськ           75 

"Одар'ївка"    Дніпропетровська область,        185 
         Криничанський район 

"Верхньо-     - " - Верхньодніпровський район     450 
дніпровський" 

ім. XVII     - " - м. Нікополь            175 
партз'їзду 

"Лиса гора"    Луганська область, Ватутінський     210 
         район 

"Кремінне"    - " - Кремінський район         285 

"Весела гора"   - " - Олександрівський район      125 

       Трускавецьке територіальне управління 

Санаторії 

Трускавець N 1  Львівська область, м. Трускавець    350 

Трускавець N 2  - " - - " -               420 

Трускавець N 3  - " - - " -               410 

Трускавець N 4  - " - - " -               400 

Моршин N 1    Львівська область, смт Моршин      200 

Моршин N 2    - " - - " -               400 

Моршин N 3    - " - - " -               435 

Моршин N 4    - " - - " -               400 

"Мраморный    - " - - " -               250 
дворец" 

"Любен-Великий"  - " - Городоцький район         400 

"Немирів"     - " - смт Немирів, Рава-Руський     500 
         район 

"Черче"      Станіславська область, Рогатинський   250 
         район 

Будинки 
відпочинку 

"Роздол"     Львівська область, Миколаївський    215 
         район, с-ще Роздол 

Брюховичі"    - " - ст. Брюховичі           280 

"Водопад"     Станіславська область, м. Яремче    185 

"Зелені холми"  Чернівецька область, с. Виженка     140 

"Заліщики"    Тернопільська область, м. Заліщики   200 

"Яблуневе"    - " - Копичинський район        170 

  Територіальне управління курортів Південного берега Криму 

Санаторії 

ім. Кірова    Кримська область, м. Ялта        200 

"Енергетик"    - " - - " -               360 

"Орлине гніздо"  - " - - " -               450 

"Труд"      - " - - " -               100 

"Кримська     - " - - " -               150 
здравниця" 

"Ливадія"     - " - - " -               720 

"Гірняк"     - " - - " -               285 

ім. Куйбишева   - " - - " -               530 

"Ясна Поляна"   - " - - " - смт. Кореїз         250 

"Золотий пляж"  - " - с-ще Місхор            220 

"Марат"      Кримська область, с-ще Місхор      225 

"Советский    - " - - " -               120 
полярник" 

"Буревестник"   - " - - " -               340 

"Коммунары"    - " - - " -               100 

"Курпаты"     - " - - " -               225 

"Украина"     - " - - " -               350 

ім. Субхі     - " - смт Гаспра            200 

"Карасан"     - " - Алуштинський район        140 

"Утес"      - " - - " -               275 

"Слава"      - " - м. Алушта             625 

"Рабочий уголок" - " - - " -               395 

"Алушта"     - " - - " -               150 

ім. 30 років   - " - - " -               220 
Жовтня 

Будинки 
відпочинку 

"Запорожье"    - " - м. Ялта              390 

"Прибрежный"   - " - - " -               300 

"Ялта"      - " - - " -               250 

"Химик"      - " - - " -               345 

"Киев"      - " - - " -               150 

"Севастополь"   - " - - " -               180 

"Светлый"     - " - с-ще Місхор            190 

"Волга"      - " - смт Кореїз            200 

ім. Горького   - " - - " -               285 

"Верхний     - " - с-ще Оползневе, м. Ялта      220 
Кастрополь" 

"Нижний      - " - м. Ялта              315 
Кастрополь" 

"Робочий уголок" - " - м. Алушта             230 

"Алушта"     - " - - " -               260 

Санаторні 
пансіонати 

"Місхор"     Кримська область, с-ще Місхор      520 

"Алушта"     - " - м. Алушта             200 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 2 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                  від 23 квітня 1960 р. N 606 

               ПЕРЕЛІК 
      лікувально-допоміжних об'єктів на курортах 
       Міністерства охорони здоров'я УРСР, що 
       передаються Українській республіканській 
             Раді профспілок 
 

----------------------------------------------------------------
    Найменування об'єктів    |   Місце розташування
----------------------------------------------------------------
       Євпаторійське територіальне управління 

Центральна курортна поліклініка   Кримська область, 
                  м. Євпаторія 

Їдальня лікувального харчування        - " - 

Платна поліклініка               - " - 

Грязелікарня "Мойнаки"             - " - 

        Одеське територіальне управління 

Центральна курортна поліклініка   м. Одеса 

Поліклініка "Аркадія"        м. Одеса, Аркадія 

Грязелікарня "Куяльник"       м. Одеса, Куяльник 

       Слов'янське територіальне управління 

Бальнеофізіотерапевтична лікарня  Сталінська область, 
                  м. Слов'янськ 

       Трускавецьке територіальне управління 

Бальнеофізіотерапевтична лікарня  Львівська область, 
                  м. Трускавець 

Поліклініка                  - " - 

Водогрязелікарня          Львівська область, 
                  смт Моршин 

Поліклініка                  - " - 

    Територіальне управління Південного берега Криму 

Курортна поліклініка        Кримська область, м. Ялта 

Курортна поліклініка        Кримська область, м. Алушта 

Дієтична їдальня N 1        Кримська область, м. Ялта 

Дієтична їдальня N 2              - " - 

Дієтична їдальня N 3              - " - 

Дієтична їдальня N 4        Кримська область, м. Алушта 

         Головне управління курортів 

Київська курортна поліклініка    м. Київ 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 3 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                  від 23 квітня 1960 р. N 606 

               ПЕРЕЛІК 
        територіальних управлінь курортів, 
     санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства 
       охорони здоров'я УРСР, підприємств та 
      організацій, що знаходяться у їх віданні, та 
     курортних контор, які передаються Українській 
         республіканській Раді профспілок 
 

----------------------------------------------------------------
   Найменування установи   |   Місце розташування
----------------------------------------------------------------
Євпаторійське територіальне   Кримська область, м. Євпаторія 
управління 

Контора постачання        - " - 

Контора благоустрою та      - " - 
капітальних ремонтів 

Автомобільна база        - " - 

Житловий фонд          - " - 

Дитячий садок N 1        - " - 

Дитячий садок N 2        - " - 

Будівельно-монтажне управління  - " - 

Київське територіальне      м. Київ 
управління 

Відділ благоустрою        м. Київ, Пуща-Водиця 

Відділ благоустрою        Київська область, смт Ворзель 

Кошторисно-технічне бюро     м. Київ 

Будівельно-монтажне управління  м. Київ 

Миргородське підсобне      Полтавська область, м. Миргород 
господарство 

Закарпатське територіальне    м. Ужгород 
управління 

Одеське територіальне управління м. Одеса 

Відділ благоустрою        м. Одеса 

Будівельно-монтажне управління  м. Одеса 

Кошторисно-технічне бюро     - " - 

Підсобне господарство "Ударник" Одеська область, 
                 Комінтернівський район, 
                 с. Білярі 

Автомобільна база        м. Одеса 

Механічна пральня        м. Одеса 

Скадовське підсобне господарство Херсонська область, 
                 м. Скадовськ 

Слов'янське територіальне    Сталінська область, 
управління            м. Слов'янськ 

Відділ благоустрою        - " - 

Будівельно-монтажне управління  - " - 

Підсобне господарство      Харківська область, 
"Березівські мінеральні води"  ст. Пересічна 

Підсобне господарство      Запорізька область, Якимівський 
"Кирилівка"           район 

Підсобне господарство "Азов"   Запорізька область, Приморський 
                 район 

Підсобне господарство      Запорізька область, 
"Виноградне"           м. Бердянськ 

Підсобне господарство      Сталінська область, 
"Слов'янське"          м. Слов'янськ 

Підсобне господарство      Харківська область, Зміївський 
"Зміївське"           район 

Трускавецьке територіальне    Львівська область, 
управління            м. Трускавець 

Комунальний відділ        - " - 

Комунальний відділ        Львівська область, селище 
                 Моршин 

Будівельно-монтажне управління  Львівська область, 
                 м. Трускавець 

Кошторисно-технічне бюро     м. Львів 

Територіальне управління     Кримська область, м. Ялта 
Південного берега Криму 

Підсобне господарство управління - " - 
курортів 

Підсобне господарство      Кримська область, м. Старий 
"Каштанівка"           Крим 

Механічна пральня        Кримська область, м. Ялта 

Контора матеріально-технічного  Кримська область, м. Ялта 
постачання 

Автомобільно-транспортна контора - " - 

Курортно-господарська контора  - " - 

Курзеленбуд           - " - 

Курортне бюро          - " - 

Будівельно-монтажне управління  - " - 
N 1 

Будівельно-монтажне управління  - " - 
N 2 

Кошторисно-технічне бюро     - " - 

Евакоприйомник          Кримська область, м Сімферополь 

Гідрогеологічна контора     м. Львів 
"Укргеокаптажмінвод" 

Українська курортна контора   м. Київ 

Вінницька курортна контора    м. Вінниця 

Дніпропетровська курортна    м. Дніпропетровськ 
контора 

Кримська курортна контора    Кримська область, м. Євпаторія 

Львівська курортна контора    м. Львів 

Луганська курортна контора    м. Луганськ 

Миколаївська курортна контора  м. Миколаїв 

Одеська курортна контора     м. Одеса 

Полтавська курортна контора   м. Полтава 

Харківська курортна контора   м. Харків 

Сталінська курортна контора   м. Сталіно 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 4 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                   від 23 квітня 1960 р. N 606 

               РОЗПОДІЛ 
    штатних контингентів адміністративно-управлінського 
     персоналу Головного і територіальних управлінь 
    курортів, санаторіїв і будинків відпочинку, фонду 
        персональних надбавок і лімітів на 
         найом легкового автотранспорту 
 

-----------------------------------------------------------------
               | Одиниця |Передається|Залишається
               | виміру |Українській|Міністерству
               |     | республі- |  охорони
               |     | канській | здоров'я
               |     | Раді   |  УРСР
               |     |профспілок |  УРСР
-----------------------------------------------------------------
Штатні контингенти       одиниць  263      87 
адміністративно-управлінського 
персоналу Головного і 
територіальних управлінь 
курортів, санаторіїв і 
будинків відпочинку 
Міністерства охорони 
здоров'я УРСР 

Фонд персональних         крб.  13148     4382 
надбавок, який сплачується 
працівникам управлінь 

Ліміт на найом легкового    тис. крб. 260,25    86,75 
автотранспорту для 
управлінь 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 5 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                   від 23 квітня 1960 р. N 606 

             ШТАТНИЙ РОЗПИС 
      Управління санаторіями Міністерства охорони 
             здоров'я УРСР 
 

----------------------------------------------------------------
NN пп|    Найменування штатних посад    |Кількість штатних
   |                    |   одиниць
----------------------------------------------------------------
 1.  Начальник Управління               1 

 2.  Заступник начальника Управління - нач.      1 
   відділу санаторіїв для дорослих 

 3.  Ст. інженер по капітальному будівництву     1 

 4.  Інженер - "- - "-                1 

 5.  Секретар                     1 

 6.  Друкарка                     1 

                     Разом     6 

         Відділ санаторіїв для дорослих 

 1.  Начальник відділу                - 

 2.  Старший інспектор-лікар             2 

 3.  Інспектор-лікар                 3 

                     Разом     5 

         Відділ санаторіїв для дітей 

 1.  Начальник відділу                1 

 2.  Ст. інспектор-лікар               1 

 3.  Інспектор-лікар                 2 

 4.  Інспектор-лікар                 1 

                     Разом     5 

      Планово-фінансовий відділ з бухгалтерією 

 1.  Начальник планово-фінансового відділу -     1 
   головний бухгалтер 

 2.  Ст. економіст-плановик              1 

 3.  Ст. бухгалтер                  1 

 4.  Ст. бухгалтер-ревізор              2 

                     Разом     5 

                    Всього    21 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 6 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                   від 23 квітня 1960 р. N 606 

             ШТАТНИЙ РОЗПИС 
     Кримського управління санаторіями Міністерства 
           охорони здоров'я УРСР 
 

-----------------------------------------------------------------
  |     Назва штатних посад      | Кількість штатних |
  |                    |   одиниць   |
-----------------------------------------------------------------
1. Начальник управління               1 

2. Заст. начальника управління по          1 
  експлуатації та будівництву 

3. Головний лікар                  1 

4. Інспектор по кадрах та спецроботі         1 

5. Старший інспектор-лікар              1 

6. Інспектор-лікар                  3 

7. Педагог-методист                 1 

8. Інспектор по культмасовій роботі         1 

9. Головний інженер                 1 

10. Інженер                      1 

11. Інспектор по матеріальних фондах і        1 
  постачанню 

12. Старший економіст-плановик            1 

13. Економіст                     1 

14. Головний бухгалтер                1 

15. Старший бухгалтер                 1 

16. Старший ревізор                  2 

17. Бухгалтер-касир                  1 

18. Зав. канцелярією                 1 

19. Секретар-друкарка                 1 

20. Друкарка                     1 

21. Кур'єр-прибиральниця               1 

                    Разом     24 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 7 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                   від 23 квітня 1960 р. N 606 

             ШТАТНИЙ РОЗПИС 
        Яремчанського управління санаторіями 
        Міністерства охорони здоров'я УРСР 
 

----------------------------------------------------------------
    Найменування штатних посад     | Кількість штатних
                      |   одиниць
----------------------------------------------------------------
Начальник управління                1 

Головний лікар - заступник начальника        1 
управління 

Головний бухгалтер                 1 

Бухгалтер-ревізор                  1 

Старший інженер                   1 

Інспектор по матер. фондах і постачанню       1 

Секретар-друкарка                  1 

Кур'єр-прибиральниця                1 

                   Разом     8 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 8 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                   від 23 квітня 1960 р. N 606 

             ШТАТНИЙ РОЗПИС 
     Одеського управління санаторіями Міністерства 
           охорони здоров'я УРСР 
 

----------------------------------------------------------------
    Найменування штатних посад     | Кількість штатних
                      |   одиниць
----------------------------------------------------------------
1. Начальник управління               1 

2. Заступник начальника управління по        1 
  експлуатації та будівництву 

3. Головний лікар                  1 

4. Інспектор-лікар                  2 

5. Педагог-методист                 1 

6. Головний бухгалтер                1 

7. Старший бухгалтер-ревізор             1 

8. Старший інженер                  1 

9. Старший економіст-плановик            1 

10. Секретар-друкарка                 1 

11. Кур'єр-прибиральниця               1 

                    Разом     12 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО 
 

                      Додаток N 9 
                 до постанови Ради Міністрів УРСР 
                   від 23 квітня 1960 р. N 606 

             ШТАТНИЙ РОЗПИС 
       Кримської філії Управління постачання 
        Міністерства охорони здоров'я УРСР в 
             м. Сімферополі 
 

----------------------------------------------------------------
 N пп |       Назва посад        |  Кількість
   |                    |штатних одиниць
----------------------------------------------------------------
 1.  Керуючий філією                 1 

 2.  Нач. відділу м'якого і твердого         1 
    інвентаря - заст. керуючого філією 

 3.  Старший товарознавець будівельних        1 
    матеріалів 

 4.  Старший бухгалтер                1 

 5.  Бухгалтер                    2 

 6.  Рахівник-касир                 1 

 7.  Експедитор                   1 

 8.  Секретар-друкарка                1 

 9.  Зав. складами                  2 

 10.  Старший економіст                1 

 11.  Прибиральниця                  1 

                     Разом    13 
 

   Керуючий Справами Ради 
     Міністрів УРСР                  К.БОЙКО