A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів Української РСР «Про затвердження Положення про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
П О С Т А Н О В А  від 3 липня 1991 р. N 66  Київ 
Про затвердження Положення про порядок переходу в  юрисдикцію Української РСР
 державних підприємств і  організацій союзного підпорядкування, розташованих на  території республіки   
 Відповідно до постанови Верховної Ради Української РСР від 6 червня 1991 р. "Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки" (1165-12) Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є: 


 1. Затвердити Положення про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки, що додається. 
 2. Міністерству статистики УРСР разом з Міністерством економіки УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Національним банком України підготувати в місячний строк перелік державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, що переходять у юрисдикцію республіки, у розрізі галузей і областей та подати його Фонду державного майна Української РСР. 
 Фонду державного майна Української РСР затвердити графік подання необхідних матеріалів державними підприємствами і організаціями, які мають перейти у юрисдикцію Української РСР, та довести його до відповідних підприємств, Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів. 
 3. Установити, що входження державних підприємств і організацій, розташованих на території Української РСР, в об'єднання, місце реєстрації яких знаходиться за межами республіки, може здійснюватися тільки за погодженням з Урядом УРСР. 
 4. Міністерству економіки УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам при підготовці пропозицій по формуванню єдиного державного замовлення Української РСР враховувати державні підприємства і організації, що переходять у юрисдикцію республіки.  Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН  Державний секретар 

 Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА  Інд. 18 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНЕ 

 постановою Кабінету Міністрів УРСР 

 від 3 липня 1991 р. N 66
 ПОЛОЖЕННЯ  про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР
  державних підприємств і організацій союзного  підпорядкування, розташованих на території республіки 
 1. Це Положення встановлює загальний порядок переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки (надалі - підприємства і організації). 
 2. Організація роботи та оформлення переходу в юрисдикцію країнської РСР державних підприємств і організацій здійснюються Фондом державного майна Української РСР. 
 Фонд державного майна Української РСР разом з Радою Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами у разі необхідності створює тимчасові регіональні комісії для вирішення практичних питань, пов'язаних з переходом вказаних підприємств і організацій в юрисдикцію республіки. 
 3. Фонд державного майна Української РСР може делегувати міністерствам і відомствам УРСР частину своїх повноважень щодо організації роботи по переходу підприємств і організацій в юрисдикцію Української РСР. 
 4. Підприємства і організації, що переходять у юрисдикцію Української РСР, подають Фонду державного майна Української РСР відповідно до затвердженого ним графіку такі матеріали: 
 основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення підприємства (організації), бухгалтерський звіт на останню звітну дату, а також інші дані, перелік яких установлюється Фондом державного майна Української РСР; 
 про зобов'язання по виконанню поставок продукції за державним замовленням і укладеними договорами по господарських зв'язках, що склалися. 
 5. При переході підприємств і організацій в юрисдикцію Української РСР одночасно визначається вартість їх майнових комплексів. 
 Не допускається вилучення союзними органами основних фондів або оборотних коштів вказаних підприємств і організацій. 
 6. Фонд державного майна Української РСР надсилає відповідне повідомлення до міністерств, відомств, об'єднань, концернів та інших організацій СРСР, що здійснюють функції управління підприємствами і організаціями, про перехід їх у юрисдикцію Української РСР. 
 7. Фонд державного майна Української РСР разом з Міністерством економіки УРСР, іншими відповідними міністерствами і державними комітетами УРСР вирішує питання про функціональне управління підприємствами і організаціями, що перейшли в юрисдикцію Української РСР. 
 8. Фонд державного майна Української РСР і Міністерство статистики УРСР ведуть систематичний облік підприємств і організацій, що перейшли в юрисдикцію республіки. 
 9. Питання розпорядження майном державних підприємств і організацій, що перейшли в юрисдикцію республіки, вирішуються за погодженням з Фондом державного майна Української РСР.