A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів Української РСР «Про затвердження Положення про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки»

№ 66 від 3 липня 1991 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР   П О С Т А Н О В А  від 3 липня 1991 р. N 66  Київ       Про затвердження Положення про порядок переходу в      юрисдикцію Української РСР державних підприємств і     організацій союзного підпорядкування, розташованих на             території республіки       Відповідно до постанови Верховної Ради Української РСР від  6 червня 1991 р. "Про перехід у юрисдикцію Української РСР  державних підприємств і організацій союзного підпорядкування,  розташованих  на  території республіки" ( 1165-12 ) Кабінет  Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:     1. Затвердити Положення про порядок переходу в юрисдикцію  Української РСР державних підприємств і організацій союзного  підпорядкування,  розташованих  на  території  республіки, що  додається.     2. Міністерству статистики УРСР  разом  з  Міністерством  економіки УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Національним банком  України підготувати в місячний строк перелік державних підприємств  і організацій союзного підпорядкування, що переходять у юрисдикцію  республіки, у розрізі галузей і областей та подати його Фонду  державного майна Української РСР.     Фонду державного майна Української РСР затвердити графік  подання необхідних  матеріалів  державними  підприємствами  і  організаціями, які мають перейти у юрисдикцію Української РСР, та  довести його до відповідних підприємств, Ради Міністрів Кримської  АРСР,   облвиконкомів,   Київського  та  Севастопольського  міськвиконкомів.     3. Установити,  що  входження  державних  підприємств  і  організацій,  розташованих  на  території Української РСР, в  об'єднання, місце  реєстрації  яких  знаходиться  за  межами  республіки, може здійснюватися тільки за погодженням з Урядом  УРСР.     4. Міністерству економіки УРСР, міністерствам і відомствам  УРСР, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському та  Севастопольському міськвиконкомам при підготовці пропозицій по  формуванню  єдиного  державного  замовлення  Української  РСР  враховувати державні підприємства і організації, що переходять у  юрисдикцію республіки.       Прем'єр-міністр УРСР               В.ФОКІН      Державний секретар    Кабінету Міністрів УРСР             В.ПЄХОТА     Інд. 18                          ЗАТВЕРДЖЕНЕ                  постановою Кабінету Міністрів УРСР                     від 3 липня 1991 р. N 66                 ПОЛОЖЕННЯ      про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР       державних підприємств і організацій союзного     підпорядкування, розташованих на території республіки     1. Це Положення встановлює загальний порядок переходу в  юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій  союзного підпорядкування, розташованих на території республіки  (надалі - підприємства і організації).     2. Організація роботи та оформлення переходу в юрисдикцію  Української РСР державних підприємств і організацій здійснюються  Фондом державного майна Української РСР.     Фонд державного майна Української РСР разом з Радою Міністрів  Кримської АРСР, облвиконкомами, Київським та Севастопольським  міськвиконкомами у разі необхідності створює тимчасові регіональні  комісії для вирішення практичних питань, пов'язаних з переходом  вказаних підприємств і організацій в юрисдикцію республіки.     3. Фонд державного майна Української РСР може делегувати  міністерствам і відомствам УРСР частину своїх повноважень щодо  організації  роботи по переходу підприємств і організацій в  юрисдикцію Української РСР.     4. Підприємства і організації, що переходять у юрисдикцію  Української РСР, подають Фонду державного майна Української РСР  відповідно до затвердженого ним графіку такі матеріали:     основні техніко-економічні показники фінансово-господарської  діяльності та матеріально-технічного забезпечення підприємства  (організації), бухгалтерський звіт на останню звітну дату, а також  інші дані, перелік яких установлюється Фондом державного майна  Української РСР;     про зобов'язання по виконанню поставок продукції за державним  замовленням і укладеними договорами по господарських зв'язках, що  склалися.     5. При переході підприємств і організацій в  юрисдикцію  Української  РСР одночасно визначається вартість їх майнових  комплексів.     Не допускається вилучення союзними органами основних фондів  або оборотних коштів вказаних підприємств і організацій.     6. Фонд державного майна Української РСР надсилає відповідне  повідомлення до міністерств, відомств, об'єднань, концернів та  інших  організацій  СРСР,  що  здійснюють функції управління  підприємствами і організаціями, про перехід їх у юрисдикцію  Української РСР.     7. Фонд  державного  майна  Української  РСР  разом  з  Міністерством економіки УРСР, іншими відповідними міністерствами і  державними комітетами УРСР вирішує питання про функціональне  управління підприємствами і  організаціями,  що  перейшли  в  юрисдикцію Української РСР.     8. Фонд державного майна Української РСР і Міністерство  статистики УРСР ведуть  систематичний  облік  підприємств  і  організацій, що перейшли в юрисдикцію республіки.     9. Питання  розпорядження майном державних підприємств і  організацій, що перейшли в юрисдикцію республіки, вирішуються за  погодженням з Фондом державного майна Української РСР.