A A A K K K

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження критеріїв для визначення об’єктів державної власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України»

Повідомлення
про оприлюднення проєкту наказу Фонду державного майна України «
Про затвердження критеріїв для визначення об’єктів державної власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження критеріївдля визначення об’єктівдержавної власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України» (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено відповідно доЗакону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 54 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна».

Проект наказу розроблений з метою врегулювання питання визначення критеріїв для об’єктів оренди державної власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент оренди та розпорядження державним майном . Адреса електронної пошти: (e-mail: roza403@spfu.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

Проєкт наказу

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу (доопрацьований)

Звіт про проведення електронних консультацій