A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку ліквідації державних підприємств)»

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку ліквідації державних підприємств)»

 

Фондом державного майна України доопрацьовано проект Закону України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку ліквідації державних підприємств)» (далі - проект Закону).

Проект Закону розроблено для забезпечення реалізації Стратегії підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 662-р (далі – Стратегія).

Основною метою проекту Закону є запровадження дієвого механізму здійснення ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств, а також спрощення процедури реєстрації припинення (ліквідації) таких підприємств.

Проектом Закону передбачено спрощення процедури ліквідації  державних підприємств, у яких відсутні активи, та скорочення строків реєстрації  припинення таких підприємств.

Зазначений проект Закону подається разом з проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)».

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133, 01601 та в електронному вигляді на адресу електронної пошти:verba@spfu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону прийматимуться Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

Результати розгляду зауважень і пропозицій, отриманих Фондом державного майна України до проекту Закону, будуть оприлюднені через два місяці від дати його оприлюднення.

Проект Закону

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу