A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу ФДМУ «Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Фонду державного майна України
«
Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

 

 Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України (далі – Фонд) проекту наказу Фонду «Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції» (далі – Проект) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Проект розроблений Фондом з метою врегулювання проблемних питань, що виникають під час проведення незалежної оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення банком кредитної операції (далі – оцінка права вимоги), для цілей визначення його ринкової вартості з метою здійснення цивільно-правових правочинів як з окремим об’єктом, у складі кредитного портфелю або оцінки активів єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета акцій банку та забезпечення суб’єктів оціночної діяльності нормативно-правовим актом, який встановлює порядок та методологію оцінки права вимоги.

         Зазначений Проект визначає сучасні підходи до проведення оцінки права вимоги, а саме:спрощує процедуру оцінки права вимоги завдяки використанню формул, враховує проблемність кредитних договорів,пов’язану з низькою платоспроможністю позичальника, величину ймовірності виконання боржником зобов’язань за кредитним договором, місцезнаходження та стан предмета забезпечення, у тому числі такого, що знаходиться в зоніпроведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованійтериторіїУкраїни.

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ – 133, 01601, та в електронному вигляді на адреси електронних пошт: olga2606@spfu.gov.ua, wvst@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції до оприлюдненого Проекту надаються саморегулівними організаціями оцінювачів, фізичними та юридичними особами, крім розробників, Державній  регуляторній  службі  України на адресу:вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти:inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проектуприйматимуться Фондом протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

Проект наказу

Порядок

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу