A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)»

Повідомлення про оприлюднення
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
(щодо спрощення процесу приватизації)»

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)» (далі – проект Закону),  підготовлений  за результатами врахування пропозицій зацікавлених органів та відповідно до пропозицій, наданих Робочою групою з розробки законопроектів за участю  міжнародних експертів, затвердженої наказом Фонду від 29.04.2016 № 923 (зі змінами), спрямований на суттєве удосконалення, спрощення, уніфікацію процедур приватизації об’єктів державної власності та скорочення термінів її проведення, вирішення проблемних питань процесу приватизації, які перешкоджають прискоренню цього процесу.

Проектом Закону викладено в новій редакціїЗакон України «Про приватизацію державного майна», в якому об’єднано положення законів, що регулюють питання приватизації: «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»; «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

Для  гармонізації законодавства проектом Закону пропонується внести відповідні зміни до Кримінального, Цивільного, Господарського, Земельного кодексів, Кодексу України про адміністративні правопорушеннята Законів України: «Про Кабінет Міністрів України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», «Про відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про гідрометеорологічну діяльність», «Про культуру», «Про захист економічної конкуренції».

Метою проекту Закону є суттєве удосконалення, спрощення і скорочення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації,  прозорості та відкритості приватизаційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання державної власності.

У проекті Закону передбачено визначення термінології, принципів приватизації, об’єктів та суб’єктів приватизації, ознак об’єктів, що не підлягають приватизації.

Проектом Закону встановлюється нова спрощена  класифікація об’єктів приватизації: об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації,  вимоги до покупців об’єктів приватизації та обмеження щодо їх участі у приватизації, відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, розширено коло об’єктів, які можуть підлягати приватизації.

Перелік об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України. Переліки об’єктів малої приватизації,що підлягають приватизації, затверджуються Фондом державного майна України.

Встановлюється чіткий порядок приватизації, вимоги до формування та затвердження переліків об’єктів, які підлягають приватизації, порядок прийняття рішення про приватизацію. Ініціювати приватизацію об’єктів зможуть державні органи приватизації, уповноважені органи управління, інші суб’єкти управління об’єктами державної власності або покупці.

Встановлюються вимоги до уповноважених органів  управління об’єктами державної власності в частині подання пропозицій стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації; визначаються виключні випадки відмови у включенні до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

Приватизація державного майна згідно з проектом Закону здійснюватиметься шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні з умовами або без умов та викупу об’єктів приватизації. Продаж об’єктів приватизації може здійснюватися за допомогою системи електронних аукціонів шляхом розміщення об’єктів до продажу на авторизованому електронному майданчику. Проектом Закону встановлюються вимоги до проведення аукціонів. З метою спрощення процедур та підвищення інвестиційної привабливості об’єкти приватизацію будуть продаватися без земельних ділянок.

Для продажу об’єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка визначатиме умови продажу та стартову ціну, окрім випадків продажу об’єкта приватизації на аукціоні в електронній формі за допомогою СЕА.

Для  об’єктів великої приватизації умови продажу затверджуватимуться, а стартова ціна погоджуватиметься Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.

Продаж об’єктів на аукціоні (у тому числі в електронній формі) здійснюватиметься за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону.

У разі якщо для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації подано заяву від одного покупця аукціон визнається таким, що не відбувся, а державний орган приватизації може прийняти  рішення про продаж зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни або оголосити повторний аукціон.

Проектом Закону встановлюються вимоги до викупу об’єктів малої,  великої приватизації, викупу акцій (часток), що належать державі в статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

Рішення про викуп об’єктів великої приватизації прийматиметься Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України. Проект рішення Кабінету Міністрів України Фондом державного майна України готуватиметься на підставі висновків аукціонної комісії.

Встановлюються  особливості приватизації об’єктів великої приватизації. Підготовка до приватизації (продажу) об’єктів великої приватизації здійснюватиметься із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Залучення та визначення радників для підготовки до приватизації (продажу) об’єктів здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні Кабінету Міністрів України встановлюватимуться основні завдання радників.

Залучення радників дозволить провести приватизацію об’єктів великої приватизації з урахуванням міжнародних стандартів та існуючої практики,  презентувати об’єкти широкому колу потенційних покупців в Україні та за її межами. Оплата послуг радників здійснюватиметься за рішенням Кабінету Міністрів України за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій. В проекті Закону передбачена можливість повернення частини витрат міжнародним донорам на фінансування заходів, пов’язаних з приватизацією об’єкта.

Об’єкти великої приватизації підлягають продажу на аукціоні з умовами, якізатверджуються Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку.

Проектом Закону визначаються заходи державних органів приватизації щодо  приватизації об’єктів великої приватизації, для продажу яких радники не залучаються.

Визначаються особливості приватизації окремих об’єктів малої приватизації. Об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються із умовою щодо збереження профілю діяльності; об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані. Об’єкти незавершеного будівництва підлягають продажу на аукціоні з умовами щодо добудови або під розбирання.

За пропозицією членів Робочої групи, висловленими на узгоджувальних нарадах, змінено підходи щодо визначення стартової ціни продажу об’єктів приватизації. Стартова ціна продажу об’єктів приватизації визначатиметься аукціонною комісією на підставі пропозицій радника (у разі залучення), вивчення попиту на об’єкт приватизації. З метою визначення стартової ціни об’єкта приватизації проводиться вивчення попиту шляхом публікації інформаційного повідомлення про вивчення попиту разом з характеристикою об’єкта приватизації та умовами продажу. Аукціонною комісією опрацьовуються пропозиції щодо стартової ціни від учасників аукціону, визначається найвища стартова ціна, запропонована учасниками аукціону, формуються умови продажу.

Визначення вартості майна, що вноситься до статутного капіталу товариства, вартості акцій (часток), що належать державі в статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та підлягають приватизації шляхом викупу, а також оцінка об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду в державну власність здійснюється за методикою оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Проектом Закону передбачено комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації, повідомлень про хід і результати приватизації.

Проектом Закону передбачено вимоги до оформлення угод приватизації. Під час приватизації об’єкта державної власності шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладатиметься відповідний договір купівлі-продажу. Право власності на об’єкт переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта.

Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років, за винятком тих, для яких Фондом державного майна України за поданням аукціонної комісії може бути встановлено інший строк виконання зобов’язань.

Передбачається порядок здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу.

На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано в разі невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки або визнано недійсним за рішенням суду. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв’язку з невиконанням покупцем договірних зобов’язань приватизований об’єкт підлягає поверненню у державну власність.

Порядок повернення в державну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів затверджується Фондом державного майна України.

Спори щодо приватизації державного майна, крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України. Оскарження приватизації державного майна та укладення договору купівлі-продажу можливе протягом трьох років з дня укладення договору купівлі-продажу або його нотаріального посвідчення (у випадках, коли нотаріальне посвідчення договору передбачене законодавством). Проект Закону містить положення щодо правонаступництва власників, які придбали державні підприємства, відповідальності за порушення законодавства про приватизацію.

В порівнянні з чинною на сьогодні процедурою приватизації, визначеною законодавством, проектом Закону значно скорочуються терміни її проведення, зокрема у новій редакції закону відміняється  передприватизаційна підготовка (скорочення процесу приватизації на 6-12 місяців); відсутні норми щодо розроблення та затвердження планів приватизації, створення комісії з приватизації (скорочення на 2-3 місяці); продаж об’єктів на аукціоні (скорочення на 1 місяць); відміна пільгового продажу пакетів акцій (скорочення на 2-3 місяці); уніфіковано процедури продажу різних типів об’єктів тощо.

Для фінансування заходів з приватизації та покращення матеріально-технічного забезпечення державних органів приватизації пропонується утворити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок відрахування 10% коштів, що надходять  від приватизації державного майна.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: ул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133, 01601 та в електронному вигляді на адресу електронної пошти:verba@spfu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону прийматимуться Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюдення.

Результати розгляду зауважень і пропозицій, отриманих Фондом державного майна України до проекту Закону, будуть оприлюдені через два місяці від дати його оприлюдення.

Проект Закону

Пояснювальна записка

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ