A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Фонду державного майна України

«Про  внесення змін до  Положення  про конкурсний

відбір суб’єктів оціночної діяльності»

 

Фонд державного майна України відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання зауважень і пропозицій від саморегулівнихорганізацій оцінювачів, фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань оголошує про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України (далі – Фонд) «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – проект наказу) та аналізу регуляторного впливу проекту наказу на офіційному сайті Фонду державного майна України http://spfu.gov.ua.

Фонд та його регіональні відділення застосовують процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, якщо вони виступають замовниками  послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог законодавства, а вартість надання послуг з оцінки майна менша встановленої в абзаці другому частині першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Проект наказу розроблено з метою удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання  на конкурсних засадах. У зв’язку із збільшенням кількості виявлених органами приватизації фактів зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності виникла необхідність прийняття регуляторного акта.

Досягнення зазначених цілей пропонується здійснити шляхом  розроблення нової редакції Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ - 133, 01601, та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: ari@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції до оприлюдненого проекту наказу надаються саморегулівними організаціями оцінювачів, фізичними та юридичними особами, крім розробників, Державній  регуляторній  службі  України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11,  м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти:inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу Фонду державного майна України прийматимуться Фондом протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

Наказ

Порівняльна таблиця

Положення

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу