A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об`єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України
«
Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення з 09 лютого 2018 року на сайті Фонду державного майна України проекту Закону України «Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук»» з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

          Проект Закону України розроблено з метою вирішення питання передачі в оренду цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що закріплене на праві господарського відання за акціонерними товариствами, холдинговими компаніями та іншими суб’єктами господарювання, у статутному капіталі яких державі належить 100 відсотків акцій (частки), та їхніми дочірніми підприємствами та передача якого в оренду здійснюється на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на адресу:вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133,01133 Фонд державного майна України, Управління з питань орендних відносин. Адреса електронної пошти:(e-mail:nazariyz@spfu.gov.ua).

 Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

Проект закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу (доопрацьований)