A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення до проекту змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 ве

Повідомлення про оприлюднення до проекту змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834

1. Опис проблем

Практика проведення конкурсів з відбору суб‘єктів оціночної діяльності в центральному апараті Фонду державного майна України  (далі – ФДМУ) та його регіональних відділеннях свідчить про те, що всі  юридично виважені рішення, які стосуються процедури проведення конкурсу, зокрема, щодо недопущення до участі в конкурсі претендента,  приймає не робоча група (утворена з  декількох фахівців на чолі з секретарем конкурсної комісії), а безпосередньо  сама конкурсна комісія.

Згідно з Положенням  про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року  № 1270,   зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року  за № 1096/19834, після опрацювання робочою групою відповідного пакета документів, поданого претендентом, вищезазначена робоча група має готувати довідку щодо кожного претендента. У вказаній довідці  зазначаються штатний склад оцінювачів суб‘єкта господарювання, їх кваліфікація,  досвід виконання робіт з оцінки тощо. Довідка також має містити інформацію щодо  повноти (неповноти) конкурсної документації або факт  несвоєчасного подання конкурсної документації.

Доцільно, щоб рішення щодо недопущення до участі в конкурсі претендента (за підстав, зазначених в Положенні про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності) приймала не робоча група, як це передбачено чинним Положенням, а конкурсна комісія - колегіальний орган, до складу якого входять, зокрема, представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу.

З огляду на вищезазначене, є нагальна потреба внести зміни до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року  № 1270,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року  за   № 1096/19834.

2. Головні цілі прийняття акта

Метою внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834, є вдосконалення процедури конкурсного відбору суб‘єктів оціночної діяльності  органами приватизації.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

  • підготовка нової редакції Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834;

  • врегулювання питань, пов‘язаних з  недопущенням до участі в конкурсі претендента (за підстав, зазначених в Положенні про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності) шляхом внесення змін до інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна;

  • врегулювання питань, пов‘язаних з недопущенням до участі в конкурсі претендента (за підстав, зазначених в Положенні про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності) шляхом розроблення нових нормативно - правових актів з питань оцінки майна.

 Внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834, є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей: надати повноваження приймати рішення щодо недопущення  претендентів до участі в  конкурсі  виключно конкурсним комісіям. Цей спосіб не вимагає розроблення нового документа, а отже, дає змогу заощадити час на його погодження та впровадження.

4. Нормативно-законодавча база:

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

5. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

З метою забезпечення об‘єктивності  при з‘ясуванні важливих процедурних  питань під час  проведення конкурсів з відбору суб‘єктів оціночної діяльності (зокрема,   недопущення до конкурсу  окремих претендентів) доцільно, щоб  рішення із зазначених вище питань приймала не робоча група, а  виключно конкурсна комісія - колегіальний орган, до складу якого входять також  представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу.

З огляду на вищезазначене, є нагальна потреба внести зміни до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року  № 1270,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року  за   № 1096/19834.

6. Вірогідність досягнення поставлених цілей

Внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року  № 1270,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року  за № 1096/19834,  буде сприяти  вдосконаленню процедури обрання на конкурентних засадах органами приватизації суб‘єктів оціночної діяльності.

7. Очікувані результати

Позитивні:

Проект змін забезпечить дотримання  об‘єктивності  при з‘ясуванні важливих процедурних  питань під час  проведення конкурсів з відбору суб‘єктів оціночної діяльності  органами приватизації (зокрема,  щодо недопущення до конкурсу  окремих претендентів).

         

Негативні: немає.

8 . Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

         Строк чинності регуляторного акта не обмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

9. Показники результативності акта

 Внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року  № 1270,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року  за № 1096/19834,  сприятиме вдосконаленню процедури обрання на конкурентних засадах  органами приватизації суб‘єктів оціночної діяльності.

10. Заходи для відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження в межах строків, установлених ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

           базове відстеження – до набрання чинності змінами до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834;

           повторне відстеження – не раніше ніж через рік після набрання чинності змінами до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ  від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834, але не пізніше ніж через два роки;

періодичне відстеження – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834.

Вид даних відстеження – статистичні показники:

кількість конкурсів з відбору суб‘єктів оціночної діяльності, проведених центральним апаратом ФДМУ.

Зауваження та пропозиції до проекту змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834, просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України,  Управління з питань оціночної діяльності. Адреса електронної пошти: ari@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу подаються фізичними та юридичними особами, їх об‘єднаннями, крім розробника цього проекту, до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на адресу: 01011, м. Київ, вул.  Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834, прийматимуться ФДМУ від фізичних та юридичних осіб, їх об‘єднань протягом місяця з дня оприлюднення проекту змін.

 

 

Начальник Управління з

питань оціночної діяльності                                                Л.ТимощикПро внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності

Пояснювальна записка до проекту змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834

Аналіз регуляторного впливу проекту змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834