A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пропонуємо до розгляду аналіз регуляторного впливу "Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації"

Пропонуємо до розгляду аналіз регуляторного впливу "Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації"

1. Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття цього нормативного акта.

Згідно з вимогами статей 7 і 27 Закону України "Про приватизацію державного майна", статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року N1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням із Кабінетом Міністрів України" державними органами приватизації здійснюється контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації (далі - договір).

При здійсненні контролю за виконанням умов договорів органи приватизації керуються законодавчими документами та нормативними документами Кабінету Міністрів України, організаційно-розпорядчими Фонду державного майна України.

Проте вище вказані документи не забезпечують в повній мірі процедуру проведення перевірки в нормативному та методологічному плані. Для усунення цих прогалин розроблено "Порядок здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації" (далі - Порядок), який визначає процедуру, за якою державний орган приватизації здійснює перевірку реалізації покупцями державного майна взятих зобов’язань і відображених у договорах та регламентує основні правила організації та здійснення органами приватизації контролю за виконанням умов договорів.

Порядком визначено:

  • перелік документів необхідних для проведення перевірки;
  • порядок оформлення результатів перевірки;
  • порядок застосування санкцій за невиконання умов договорів;
  • порядок зняття договору з контролю;
  • порядок складання звітів про результати контролю за виконанням умов договорів;
  • документи якими оформлюються результати перевірки - акти перевірок, форми яких затверджено наказом Фонду від 15.08.97 N885 "Про затвердження типових актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.97 за N 394/2198 та наказом Фонду від 09.08.2002 N1432 "Про затвердження форм актів поточної та підсумкової перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.09.2002 за N767/7055.

Даний Порядок, опрацьований у практичній роботі і затверджений наказом Фонду державного майна України від 27.02.2004 N 372 з необхідними змінами та доповненнями.

2. Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Прийняття Порядку надасть правові підстави для використання необхідних документів покупця та підприємства у процесі перевірки, підвищить ефективність цієї роботи, впорядкує перевірки стану виконання інвестиційних та інших зобов’язань покупців, проведення роботи щодо досудового врегулювання проблемних питань, стягнення з покупців штрафів і пені за порушення умов договорів з метою спонукання їх до виправлення ситуації, та у необхідних випадках - щодо розірвання договорів та повернення об’єктів приватизації у державну власність.

3. Відповідність проекту принципам державної регуляторної політики.

Порядок є нормативно-правовим актом, який спрямовано врегулювання правових відносин між державним органом приватизації та суб’єктами господарювання в процесі контролю реалізації умов договорів.

Врахування громадської думки щодо проекту досягається шляхом його розміщення на сайті Фонду у мережі Інтернет з метою оприлюднення та отримання зауважень та пропозицій.

В. о. директора департаменту постприватизаційного супроводження Ю.Нікітін


dod_2005_pov.docДодатки (У форматі DOC)