A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна"

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою одержання зауважень і пропозицій Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення на веб-сайті Фонду (http://spfu.gov.ua) проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна" та аналізу регуляторного впливу вказаного проекту постанови.

Необхідність видання постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна" зумовлена виконанням частини 7 статті 20 Бюджетного кодексу України, затвердженого 08.07.2010 № 2456-УІ, статті 126 Державної програми приватизації, затвердженої Законом України від 18.05.2000 № 1723-ІІІ "Про Державну програму приватизації" та Закону України про державний бюджет на відповідний рік.

Зазначеним проектом постанови визначається механізм використання коштів, передбачених Фонду державного майна України у державному бюджеті за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна".

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України приймаються Фондом державного майна України у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою: Фонд державного майна України, Департамент фінансової роботи, вул.Кутузова, 18/9, м.Київ 133, 01601, e-mail: vasura@spfu.gov.ua


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна"

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна"

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна"