A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення Змін до Положення про порядок розрахунків з учасниками при ліквідації інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.99 № 2167/321, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.99 за № 920/4213 (далі - регуляторний акт), розроблено у відповідності до норм Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", розділу ХІ Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року № 55/94 на виконання вимог Міністерства юстиції України з метою приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства.

Зміни до вищевказаного нормативно-правового акту вносяться у частині, що стосуються особливостей депонування коштів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній з урахуванням вимог чинного законодавства. Таким чином, проект регуляторного акту не передбачає можливості здійснення депонування цінних паперів, які перебували у активах фонду, з метою розрахунків з власниками цінних паперів фондів такими цінними паперами.

Крім того, проект регуляторного акту передбачає приведення згаданих у нормативно-правовому акті назв законів України, посилань на офіційні друковані джерела преси та категорій існування форм цінних паперів у відповідність до їх теперішніх назв.

Пропозиції та зауваження до зазначеного регуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Фонду: 01133, м.Київ, вул..Кутузова, 18/9, Департаменту стратегії корпоративного управління та на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої зауваження та пропозиції поштою за вищезазначеною адресою.

Проект наказу та аналіз регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду - http//www.spfu.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб становить один місяць з дати оприлюднення проекту.


Проект наказу ФДМУ "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунків з учасниками при ліквідації інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній"

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення Змін до Положення про порядок розрахунків з учасниками при ліквідації інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній"

Аналіз впливу регуляторного акту