A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765

Повідомлення про оприлюднення проекту змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765

1.Опис проблем

Відповідно до статті 21 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон про оцінку) з метою колегіального вирішення питань стосовно суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, забезпечення прозорості в питаннях державного регулювання оціночної діяльності, підвищення професійного рівня суб'єктів оціночної діяльності створена Наглядова рада з питань оціночної діяльності (далі - Наглядова рада), до повноважень якої належать:

вирішення спірних питань, пов'язаних з видачею або анулюванням сертифіката;

погодження загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації;

розгляд та надання пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна;

погодження нормативно-правових актів з оцінки майна та порядку видачі сертифікатів;

надання рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки оцінювачів.

Правові та організаційні засади, принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності встановлені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Згідно зі ст. 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

На даний час Фонд державного майна України (далі - ФДМУ) обмежений у здійсненні заходів з державного нагляду (контролю), зокрема, у проведенні планових та позапланових заходів, шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій суб'єктів оціносної діяльності - суб'єктів господарювання, оскільки не уповноважений на це Законом про оцінку.

Відповідно до вимог ст.5 Закону України "Про Фонд державного майна України" у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності ФДМУ здійснює контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства.

Державний контроль за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності реалізується ФДМУ шляхом

організації роботи Екзаменаційної комісії та Наглядової ради, ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності.

З метою належного контролю за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності вимог нормативно-правових актів з оцінки майна, викорінення проявів непрофесіоналізму в сфері оціночної діяльності, 24.11.2011 на засіданні Наглядової ради було прийнято рішення про необхідність внесення змін до розділу VIII Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності (далі - Порядок), затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765 у частині посилення відповідальності суб'єктів оціночної діяльності під час виконання робіт з оцінки майна.

2. Головні цілі прийняття акта

Внесення змін до Порядку буде сприяти підвищенню ефективності роботи Наглядової ради у сфері забезпечення контролю за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

підготовка нової редакції Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765;

врегулювання питання щодо забезпечення державного контролю за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності шляхом розроблення нових нормативно-правових актів з питань оцінки майна.

Внесення змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності (далі - Порядок), затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765, є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей.

Цей спосіб не вимагає розроблення нового документа, а отже, дає змогу заощадити час на його погодження та впровадження.

4. Нормативно-законодавча база:

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

Закон України "Про Фонд державного майна України".

5. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Внесення відповідних змін до Порядку буде сприяти удосконаленню роботи Наглядової ради.

З цією метою ФДМУ підготовлений проект наказу ФДМУ "Про внесення змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності ".

6. Вірогідність досягнення поставлених цілей

Запровадження зазначених змін оптимізує діяльність Наглядової ради та підвищить ефективність її роботи.

7. Очікувані результати

Позитивні:

Проект змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності буде сприяти забезпеченню належного контролю за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності вимог нормативно-правових актів з оцінки майна, підвищення рівня їх професіоналізму, якості робіт з оцінки майна.

Негативні: немає.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта не обмежений в часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

9. Показники результативності акта

Внесення змін до Порядку сприятиме покращенню співробітництва ФДМУ з саморегулівними організаціями оцінювачів та навчальними закладами в сфері професійної підготовки оцінювачів, а також посилить захист прав споживачів послуг на ринку оцінки майна.

10. Заходи для відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження в межах строків, установлених ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання чинності змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765;

повторне відстеження - не раніше ніж через рік після набрання чинності зміною до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765;

періодичне відстеження - раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності змін до Порядку роботи

Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765.

Вид даних відстеження - статистичні показники:

- кількість звернень до Наглядової ради з питань виявлених, на підставі рецензування, порушень вимог нормативно-правових актів з оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання;

- кількість сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності анульованих ФДМУ за підсумками протокольних рішень Наглядової ради.

Зауваження та пропозиції до проекту змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765, просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Управління з питань оціночної діяльності. Адреса електронної пошти: rodina@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу подаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на адресу: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 12/2. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765, прийматимуться ФДМУ від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань протягом місяця з дня оприлюднення проекту змін. 


Пояснювальна записка до проекту змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765;

Аналіз регуляторного впливу проекту змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765.

Проект змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 № 791 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765;