A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості"

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою одержання зауважень і пропозицій Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення на веб-сайті Фонду (http://spfu.gov.ua) проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості" та аналізу регуляторного впливу вказаного проекту наказу.

Необхідність прийняття наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості" зумовлена набранням чинності Законів України "Про Фонд державного майна України", "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки".

Метою розробки проекту наказу є виконання вимог встановлених чинним законодавством шляхом впровадження нових стандартів, досягнення збалансування системи державного та громадського регулювання у сфері оціночної діяльності, запровадження правил організації системи зовнішнього контролю якості, які містять правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок системи зовнішнього контролю якості, а також підвищення рівня професіоналізму суб'єктів оціночної діяльності та якості робіт з оцінки, підвищення рівня та обсягу об'єктивної інформації про ринок оціночної діяльності.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України приймаються Фондом державного майна України у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою: Фонд державного майна України, Департамент координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Управління з питань оціночної діяльності, вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601, e-mail: cmk@spfu.gov.ua. 


Проект наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості"

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості"