A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів ФДМУ"

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів ФДМУ"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою одержання зауважень і пропозицій Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення на веб-сайті Фонду (http://spfu.gov.ua) проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів ФДМУ" та аналізу регуляторного впливу вказаного проекту наказу.

Необхідність прийняття проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів ФДМУ" зумовлена прийняттям Закону України "Про Фонд державного майна України" від 09.12.2011 р. № 4107-VI та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки".

Зокрема, зазначеними нормами Закону України "Про Фонд державного майна України" передбачено, що Фонд у сфері оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування здійснює:

професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна, у тому числі практичну діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування у процесі приватизації та оренди державного майна;

організовує професійну підготовку оцінювачів, затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі;

затверджує склад та порядок роботи екзаменаційних комісій з професійної підготовки оцінювачів, організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів;

визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), а також за окремим напрямом (спеціалізацією) для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, для включення (виключення) таких суб'єктів оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який ведеться центральним органом державної податкової служби у визначеному ним порядку та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті;

здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти, у тому числі правила організації системи зовнішнього контролю якості, які містять правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок системи зовнішнього контролю якості, порядок рецензування звітів про оцінку (актів оцінки майна), а також можливості та способи відшкодування завданої шкоди (збитків);

затверджує спільно з центральним органом державної податкової служби та іншими виконавчими органами порядок взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" оцінка об'єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, у тому числі нормативна грошова оцінка, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності, а у випадках оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності з урахуванням пункту 5 статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування.

Метою розробки проекту наказу є приведення у відповідність існуючих нормативно-правових актів з організаційних питань оціночної діяльності до вимог прийнятих Закону України "Про Фонд державного майна України" та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки".

Зауваження та пропозиції до проекту наказу Фонду державного майна України Фондом у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою: Фонд державного майна України, Управління з питань оціночної діяльності, вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601, e-mail: cmk@spfu.gov.ua 


Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів ФДМУ"

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів ФДМУ"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів ФДМУ"