A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду «Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності».

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду «Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності».

  Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду 

«Про внесення змін до Переліку документів, які подаються 

орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що 

належить до державної власності».

   Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення з ___ ____________ 2012 року на сайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду «Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 за № 29/11903 з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

   У зв’язку з прийняттям Закону України «Про Фонд державного майна» в якому зокрема зазначено, що Фонд проводить оцінку цілісних майнових комплексів та нерухомого майна або виступає її замовником відпала потреба в отриманні звіту про оцінку та висновку про вартість майна від орендаря. З метою приведення нормативних актів у відповідність до зазначеного закону у Фонді державного майна розроблено проект наказу «Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності».

   Проект наказу розроблено з метою гармонізації законодавства у сфері оренди державного майна, зокрема передбачається виключити з зазначеного списку такі документи:

   - при подачі документів на оренду цілісного майнового комплексу - звіт про незалежну оцінку основних засобів, нематеріальних активів та оборотних матеріальних засобів;

   - при подачі документів на оренду нерухомого майна - звіт про незалежну оцінку нерухомого та висновок про вартість об'єкта оренди.

   Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Управління з питань управління державним майном та орендних відносин. Адреса електронної пошти: (e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua).

   Зауваження та пропозиції до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» прийматимуться Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.


Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна «Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна «Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»