A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів», затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у М

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів», затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті (http://spfu.gov.ua) проекту наказу ФДМУ «Про внесення зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів» та аналізу регуляторного впливу вказаного проекту наказу.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 № 24170/1/1-12 щодо забезпечення приведення нормативно - правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 17.05.2012 № 4711-VI та керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», ФДМУ підготовлений проект зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 №2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (далі - Порядок).

Проект наказу ФДМУ розроблено з метою забезпечення реалізації вимог статті 6 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» шляхом удосконалення системи державного контролю за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності та посилення відповідальності оцінювачів за корупційні правопорушення.

Внесення зміни до Порядку сприятиме удосконаленню системи державного регулювання оціночної діяльності, зниженню проявів корупції у цій сфері.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу ФДМУ приймаються у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою: ФДМУ, Управління з питань оціночної діяльності, вул. Кутузова, 18/9, м. Київ - 01133, e-mail: kuzmenko@spfu.gov.ua.

• Проект наказу «Про внесення зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів»;

• Пояснювальна записка до проекту зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;

• Аналіз регуляторного впливу проекту зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів.

 

Начальник Управління з питань

оціночної діяльності                                                             М.Горяйнов


Про внесення змін до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів

Аналіз регуляторного впливу проекту зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283

Пояснювальна записка до проекту зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283