A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Львівський завод «Автонавантажувач» у кількості 35096007 штук, що становить 57,389 %

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Львівський завод «Автонавантажувач» у кількості 35096007 штук, що становить 57,389 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:

юридична адреса: вул. Залізнична, буд. 7, м. Львів, 79039;

фактичне місцезнаходження майнових активів товариства: вул. Шевченка, буд. 321, м. Львів, 79039;

тел.: 067-340-6155; e-mail:hor81@meta.ua.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»:

64.20 – діяльність холдингових компаній.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»,од.:

основні засоби – 134;

нематеріальні активи – 1;

об’єкти незавершених капітальних інвестицій – 1;

довгострокові фінансові інвестиції - 3.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», тис. грн:15288,650.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»станом на 31.12.2016, тис. грн:

основних засобів – 1020,3;

незавершених капітальних інвестицій – 105,0;

довгострокових фінансових інвестицій – 12052,0.

Кількість земельних ділянок: 1.

Розмір земельної ділянки, усього: 12417,9 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 321.

Цільове призначення земельної ділянки:обслуговування виробничих споруд.

Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування (акт на право постійного користування землею від 28.12.2001).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн.: 5569,3

 Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

 Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 100 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 02 березня 2017 р.

 Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 09 березня 2017р. о 14.00.