A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в особі ФДМУ в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД, пов’я

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в особі ФДМУ в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД, пов’язаної з використанням об’єктів незавершеного будівництва (72 - квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 1 та 171 - квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 2, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А ) (конкурс 01.03.2017).

1. Назва об’єкта оцінки:збитки, завдані державі в особі Фонду державного майна України в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД, пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва – 72 - квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 1 загальною площею 4434,17 кв. м (зокрема, житловою площею – 2735,75 кв. м), розташованогоза адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А.

Найменування балансоутримувача об’єкта незавершеного будівництва: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» (директор Шинкаренко І.Л.).

 Місцезнаходження об’єкта незавершеного будівництва:Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А.

Мета проведення оцінки:визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в особі Фонду державного майна України, в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД, пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва, що повертається в державну власність (відповідно до рішення Комісії з повернення у державну власність об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків № 1 та № 2, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, які були продані Фондом державного майна України ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» за договорами купівлі-продажу від 16.12.2004 № 39-КПНБ та № 40-КПНБ (протокол засідання Комісії від 27.01.2017).

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: дев’ятиповерховий будинок на 72 квартири.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): - .

Кількість земельних ділянок: -

Розмір земельної ділянки, усього: -

Місце розташування земельної ділянки: -

Цільове призначення земельної ділянки:-

Правовий режим земельної ділянки: -

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: -

 Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):31.03.2017.

2. Назва об’єкта оцінки: збитки, завдані державі в особі Фонду державного майна України в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД, пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва – 171 - квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 2 загальною площею 13231,48 кв. м (зокрема, житловою площею – 9084,44 кв. м), розташованогоза адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А.

Найменування балансоутримувача об’єкта незавершеного будівництва: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» (директор Шинкаренко І.Л.).

Місцезнаходження об’єкта незавершеного будівництва:Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А.

Мета проведення оцінки:визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в особі Фонду державного майна України, в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД, пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва, що повертається у державну власність (відповідно до рішення Комісії з повернення у державну власність об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків № 1 та № 2, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, які були продані Фондом державного майна України ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» за договорами купівлі-продажу від 16.12.2004 № 39-КПНБ та № 40-КПНБ (протокол засідання Комісії від 27.01.2017).

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: дев’ятиповерховий будинок на 171 квартиру.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): - .

Кількість земельних ділянок: -

Розмір земельної ділянки, усього: -

Місце розташування земельної ділянки: -

Цільове призначення земельної ділянки:-

Правовий режим земельної ділянки: -

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: -

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму: «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках2 – 4 до Положення формою.

 Подібними послугами є послуги з визначення розміру збитків, які могли бути завданні власникам об’єктів нерухомого майна (зокрема, об’єктів незавершеного будівництва).

 Очікувана ціна надання послуг з оцінки – до 30 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 23 лютого 2017 р.

 Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 01 березня 2017р. о 14.00.