A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (конкурс 14.03.2017)

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості  державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» у кількості 21 285 164  штуки,  що становить  94,534 %  статутного капіталу товариства (конкурс 14.03.2017).

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Закарпатський завод «Електроавтоматика» у кількості  21 285 164  штуки,  що становить  94,534 %  статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика». 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Заводська, 1, смт. Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556; тел.: (03134) 69-223; тел./факс: (03134) 69-369.                   

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»:

30.30  –  виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутникового устаткування.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»,од.:

будівлі, споруди, передавальні пристрої – 49;

машини та обладнання – 267;

транспортні засоби – 11;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 104;

інші основні засоби – 162;

малоцінні необоротні матеріальні активи – 68;

інші необоротні матеріальні активи – 54.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу)  ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика», тис. грн:5 629,0.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»станом на 31.12.2016, тис. грн:

будівлі, споруди, передавальні пристрої – 6 521,813;

машини та обладнання – 1 922,697;

транспортні засоби – 277,366;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 425,161;

інші основні засоби – 521,457;

малоцінні необоротні матеріальні активи – 263,445;

інші необоротні  матеріальні активи – 86,259.

Кількість земельних ділянок: 1.

Розмір земельної ділянки, усього: 15,59 га.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Заводська, 1, смт. Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556.

Цільове призначення земельної ділянки:обслуговування виробничої бази.

Правовий режим земельної ділянки:-

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн.: 17 119,379

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

          Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 15.00   07 березня  2017 р.

          Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 14 березня  2017р. о 14.00.