A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості об’єкта оренди – державного нерухомого майна

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості об’єкта  оренди – державного нерухомого майна, а саме: частини споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС» загальною площею 2500,00 тис. кв. м, розташованої за адресою:   вул. Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл., що обліковується на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС» (конкурс 20.04.2017).

Назва об‘єкта оцінки: об’єкт  оренди – державне нерухоме майно, а саме: частина споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС» загальною площею 2500,00тис  кв. м, розташована за адресою: вул. Житомирська, 1, літ. «В»,   м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл., що обліковується на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДСП «Чорнобильська АЕС».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Житомирська, 1, літ. «В»,   м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл.

Мета проведення оцінки: укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: -

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість частини споруди площею 2500,00 кв. м  станом на 01.03.2017, тис. грн: 1 695,924.

Кількість земельних ділянок: -

Ро    Розмір земельних ділянок, усього:-

Місце розташування земельних ділянок: -

Цільове призначення земельних ділянок: -

      Правовий режим земельних ділянок: -

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:-

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.

Додаткова інформація: зазначене вище майно передається в оренду  для будівництва  та експлуатації фотоелектричної сонячної електростанції.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,   м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Платник послуг з оцінки  –   ТОВ  «МІДАС КОНСАЛТИНГ».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.

           Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують   10 000,0  грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30  13 квітня  2017 р.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

  Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  20  квітня  2017 р. о 14.00.